Pályázati kiírás általános iskolai tanár munkakör betöltésére

Pályázati kiírás általános iskolai tanár munkakör betöltésére
2009. 09. 14.


Az Algyői Általános Iskola közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:
- heti 34 órás részmunkaidő

A munkavégzés helye:
- Csongrád megye, 6750 Algyő, Kastélykert u. 59.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- 5-8. évfolyam részére magyar nyelv és irodalom oktatása.

Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, magyar- bármely szak

A pályázat részeként benyújtandó íratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Iván Zsuzsanna igazgató nyújt, a 62/517-192-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:
- Póstai úton, a pályázatnak az Algyői Általános Iskola címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert u. 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2345/2009., valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje:  2009. október 9.