Az Algyői Általános Iskola a kompetencia alapú oktatást már a 2006/2007-es tanévben a HEFOP 3.1.3 pályázat keretén belül bevezette a mindennapi gyakorlatba. Intézményünk a 2009/2010-es tanévben ismét részt vesz egy Európai Unió által támogatott pályázatban, melynek címe: TÁMOP 3.1.4, azaz:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -

Innovatív intézményekben.

 

A pályázat keretén belül szervezünk egy témahetet október 1-8-ig Ősi mesterségek Algyőn címmel. A témahéten vendégeket hívunk az iskolába, akik bemutatják a ma már ritkán látott mesterségeiket, ellátogatunk hozzájuk, illetve a tanórákon is megismerkedünk néhány régi szakmával.

Májusban három hetet meghaladó projektet tervezünk, melynek témája a parlagfű lesz. Előadókat hívunk intézményünkbe, játékos feladatokat szervezünk a tanulóknak, és a tanórákba is beépítjük a témát.

 

A TÁMOP 3.1.4 pályázatban résztvevő pedagógusok:

Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv: angol – 5. a osztály

Janek Erzsébet – idegen nyelv: angol – 4. a osztály

Leléné Gonda Irén – életpálya-építés – napközi IV. csoport

Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály

Pallagi Anna – életpálya-építés – napközi I. csoport

Tóthné Molnár Ágota – matematika – 2. b osztály

Újváriné Lőrincz Tünde – szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály

Szabó Leonóra – szakmai vezető

 

A program keretében bevezettük a tantárgytömbösített oktatást:

Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály

Újváriné Lőrincz Tünde – magyar nyelv és irodalom – 7. b osztály

Megszerveztük a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatást is:

Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv: angol – 5. a osztály

Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály

Újváriné Lőrincz Tünde – magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály

 

A programba bevont pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt, munkájukat tanácsadók segítik.