Drogprevenció

Egészségnevelés és drogprevenció az iskolában

 

Az iskolai egészségnevelési és drogprevenciós pályázatunk keretében szülők és pedagógusok részére 10 órás tréninget szerveztünk.

A foglalkozásokat januárban és februárban három alkalommal tartottuk, melyet a Lélekszerviz BT vezetője Schád László klinikai szakpszichológus irányított. A részt vevő szülők és pedagógusok hasznos információt kaptak az egészséges életmóddal, a káros szenvedélyek megelőzésével kapcsolatban.

 

A megvalósult program

o Célja:

o Motivációs és beállítódási struktúrák megváltoztatása

o Nevelési készségek fejlesztése

o Módszeri: saját élményű tanulás csoportos formában

o Ismeretátadás

o Helyzetjátékok

o Csoportos élményfeldolgozás

o Tematikája:

o Csoportépítés

o A korosztályi sajátosságok élményszintű megélése

o Sajátélményen keresztül motiváció és beállítódás változás

o Egyéni készségfejlesztés

- Empátia

- Elfogadás

- Másság kezelése

- Közösségfejlesztés

- Családi szerepviselkedés

o Közösségi szerepvállalás

o Várt hatásai:

o Saját hozzáállások, beállítódások, motivációk változása

o Közösségi szerepvállalás a nagyközség mindennapjaiban (pl. Ifjúsági Játszóház, falunap, egyéb közösségi események)

o Saját családszervezési, gyermeknevelési készségek fejlődése