Lezárult a TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0049 pályázat

 

Lezárult a TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0049 pályázat az Algyői Általános Iskolában


Intézményünk 2006 szeptemberében vezette be a kompetencia alapú oktatást. Pedagógusaink nyitottak, szívesen ismerkednek új módszerekkel, oktatásszervezési technikákkal, és a tanítás-tanulás folyamatában a tankönyvközpontú oktatás helyett előnyben részesítik a tanulóközpontúságot.
A HEFOP 3.1.3-05/1.-2005-10-0409/1.0 Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázat keretében a 2006/2007-es tanévben szövegértés-szövegalkotás, matematika és szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen vezettük be a kompetenciaalapú oktatást, és a modulokat, módszereket beépítettük a helyi tantervünkbe. A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című Európai Unió által támogatott pályázat keretében lehetőség nyílt újabb taneszközök segítségével új kompetenciaterületek bevezetésére.

 

A 2009/2010-es tanévben az alábbi osztályok és pedagógusok vettek részt a pályázatban:

Ficsórné Réti Emese – idegen nyelv: angol – 5. a osztály
Janek Erzsébet – idegen nyelv: angol – 4. a osztály
Leléné Gonda Irén – életpálya-építés – napközi V. csoport
Nagyné Szabó Andrea – idegen nyelv: német – 5. b osztály
Pallagi Anna – életpálya-építés – napközi I. csoport
Tóthné Molnár Ágota – matematika – 2. b osztály
Újváriné Lőrincz Tünde – szövegértés-szövegalkotás – 7. b osztály
Szabó Leonóra – szakmai vezető

 

A projekt menedzsere Gidai Sándorné.
A program során célunk volt a hatékony tanuló-megismerési technikák bevezetése, széles körű és személyre szabott készség- és képességfejlesztés, a játékos ismeretszerzés, élménynyújtás, a harmonikus személyiség fejlesztése, egészséges életmódra és hagyománytiszteletre nevelés.
A program keretében bevezettük a tantárgytömbösített oktatást, és megszerveztük a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását. A pályázat lehetőséget biztosított erdei iskola, múzeum- és zoopedagógiai foglalkozások, valamint a Pedagógiai Programban szereplőkön kívül egy-egy újabb témahét és projekthónap bevezetésének támogatására.
A tantestület tagjai részt vettek az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésben, parlagfű-képzésben, a pályázatba bevont pedagógusok pedig 150-210 óra továbbképzésen vettek részt, munkánkat szaktanácsadók segítették. A tanév végére három intézményi innováció készült, amelyek megtalálhatók iskolánk honlapján.
Köszönettel tartozunk Iván Zsuzsanna igazgatónőnek és Almásiné Császár Piroska igazgatóhelyettes asszonynak, akik szakmai tudásukkal, tanácsaikkal segítették a munkánkat.

Szabó Leonóra
szakmai vezető