Projekttalálkozó - Spanyolország

 

Comenius, 2009
Véget ért a kétéves nemzetközi együttműködés


 
A Comenius iskolai együttműködések pályázatai az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatot támogatja.
Iskolánk második Comenius iskolai együttműködési pályázatának utolsó, záró partnertalálkozója zajlott május 17-22-ig Spanyolországban, L’Aldea városában. Vendéglátónk, aki egyben a projekt koordinátoriskolája is volt, a CEIP Maria Garcia Cabanes iskola volt.
Mint már korábban is hírt adtunk róla, az Algyői Általános Iskola egy nyertes előkészítő látogatás-pályázat után, mely Spanyolországban zajlott 2009 januárjában, megpályázta a kétéves Comenius együttműködések programot. A pályázatot az angol, bristoli Summerhill Infant School, a holland liederdorpi School Kastanjelaan PCSV, a lengyel bialystoki Szkola Podstawowa Nr 26 im. Stanislawa Staszica, az olasz, troiai SCUOLA SECONDARIA 1º GRADO "VIRGILIO"  és spanyol l’aldeai CEIP Maria Garcia Cabanes iskolákkal együttműködve nyújtottuk be és nyertük meg „Ünnepeljünk együtt” címmel.
A kétéves együttműködés lezárása minden partneriskolának különleges volt, hiszen erre a találkozóra tanulókat is vittünk magunkkal. A pályázatban vállalt négy gyermek helyett a pályázati pénzzel való ésszerű gazdálkodásunknak köszönhetően hat tanuló örülhetett velünk együtt az utazásnak. Kiválasztásuk nem volt könnyű feladat. Több próbát kellett sikeresen kiállniuk a jutalom elérése érdekében. Fontos szempont volt, hogy a projekt feladataiból jelentős részt vállaljanak, jól beszéljenek angolul, tanulmányi eredményük példás legyen, és magatartásukra se legyen panasz. Ezen kritériumoknak szerencsére sok diákunk megfelelt. A tét nagy volt, hiszen egy közel 180 ezer forint értékű majd egyhetes spanyolországi tartózkodás volt a legjobbak jutalma, amit ők természetesen teljesen ingyen vehettek igénybe. A végső próbaként egy kommunikációközpontú angol nyelvi szintfelmérőt kellet megoldani, melynek értékelése  után az alábbi gyerekekre esett a választás: Boldizsár Anna, Kotogán Sándor, Misku Péter, Molnár Krisztián, Szűcs Lilla, Tösmagi Annamária. Valamennyien iskolánk 8. osztályos tanulói voltak.
A megérkezést követően sokszínű, tartalmas programokban volt részünk. Miután megismerkedtünk az iskolával, a különböző országokból érkezett tanulók is bemutatták az általuk angol nyelven készített bemutatókat a saját országukról és iskolájukról. Mindannyian büszkék voltunk a „mi gyerekeinkre”, hiszen színvonalas előadásukkal, felkészültségükkel mindenki elismerését kivívták. Választásunk igazolt bennünket, a magyar gyerekek nyelvtudásukkal, viselkedésükkel méltó képviselőjük voltak iskolánknak, hazánknak.
Ott tartózkodásunk ideje alatt vendéglátóink bemutatták lakóhelyük nevezetességeit. Részünk volt tengerparti sétában és fürdőzésben, rizsföldekre látogatásban, hajókázásban az Ebro folyón, barcelonai városnézésben, a Barcelona focicsapat stadionjának megtekintésében és még számos feledhetetlen élményben.
A felnőttek számára azonban természetesen munkamegbeszélések is voltak beiktatva, hiszen ezen a találkozón kellet lezárnunk, méltóképpen befejeznünk két éves közös munkánkat.

 

Projektünk címe: Ünnepeljünk együtt! Együttműködésünk célja volt, hogy a részt vevő országok iskoláinak tanulóiban tudatosodjék, hogy az ünnepek (családi vagy nemzeti) Európa összes országában az emberek életének része, és sokféleségében, különbözőségében rejlik a szépsége. Lényeges célunk volt, hogy a gyerekek megértsék és elfogadják más országok kulturális értékeit, gondolkodásmódját.
 A két év alatt a tanulókkal felkutattuk, lejegyeztük saját hagyományainkat, szokásainkat az adott ünnepekkel kapcsolatban. DVD-ket készítettünk, amelyek bemutatják a karácsonyi, húsvéti, születésnapi, esküvői szokásokat, hagyományokat, szertartásokat. Minden ország saját választása szerinti nemzeti ünnepet is bemutatott. Ezeket a DVD-ket eljuttattuk egymásnak, így minden partner tanulmányozhatta a másik országra jellemző vonásokat, különbözőségeket, hasonlóságokat. A gyerekekkel együtt készítettünk az ünnepekhez fűződő kézműves alkotásokat is, a különböző munkadarabokat is kicseréltük egymás között a partnertalálkozók során. Dalok, zeneszámok, üdvözlőkártyák, receptek és fényképek is gazdát cseréltek.
Az első évben azokat az ünnepeket dolgoztuk fel, melyek közösek az összes partnerországban. A második évben egy tipikus, csak az adott országra jellemző ünnepet mutattunk be. Mi a március 15-i nemzeti ünnepünk bemutatását választottuk.
A partnertalálkozókon beszámoltunk az aktuális részfeladatokról, a spanyolországi záró találkozón számot adtunk a két év alatt végzett tevékenységekről.
 A tanulóink aktív részvétele nyomon követhető volt, hiszen saját hagyományaik feltérképezése izgalmas feladat volt számukra. Motivációjuk egyre erősödött, miközben más országok kultúrájával ismerkedtek. Tantestületünk tagjait is bevontuk a projektbe az által, hogy az információkat megosztottuk velük és az összes tevékenységben találtunk feladatokat számukra.
A megbeszélések során megvizsgáltuk azt is, hogy a projekt milyen hatással volt iskolánk, helyi közösségünk életére. Partnerségünk a hálózati együttműködés kiváló példájává vált, hiszen hálózati tanulásunkat továbbfejleszthettük.
Az együttműködés tanulókra gyakorolt hatása rendkívüli volt, hiszen képessé váltak azonosítani saját nemzeti értékeiket, és összehasonlítani azokat más európai országok nemzeti értékeivel. Bővítette ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáról.
A nyelvtanulás iránti motivációjuk rendkívüli mértékben megnövekedett, mert gyakorlati szinten is használni tudták a nyelvet, élő kommunikáció jött létre a gyerekek között a levelezés, blogolás, chatelés és a személyes találkozás kapcsán.
A pedagógusok szakmai életében hozott pozitív eredményeket a közös munka. Jelentős mértékben növelte az IKT eszközökre vonatkozó készségeiket, bővítette ismeretüket a partnerországokról, azok kultúrájáról, valamint sokunknak fejlesztette a projektirányítási képességét.
A kétéves együttmunkálkodás valójában minden résztvevő partner iskolai életét gazdagította. Megismertük egymás iskolarendszerét, módszertani kultúránk fejlődött, egymástól sok hasznos, alkalmazható ötletet szereztünk. A legnagyobb élmény számunkra az volt, amikor a mi technikáinkat, a tőlünk látott ötletek megvalósulását tapasztalhattuk a partneriskolákban.
Helyi közösségünk életére is befolyással volt a kétéves együttműködés, hiszen növelte a szülők támogatását és részvételét az iskola életében, különösen a nálunk szervezett találkozó megszervezésében és lebonyolításában.
Hozzájárult más szervezetekkel történő intenzívebb együttműködéshez is, így például a Szeged Táncegyüttessel mélyült el kapcsolatunk a projektnek köszönhetően.
Közös pályázatunkkal a fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása nyitott új teret az eddigi nemzetközi iskolahálózatunk bővítésére.

 

Nagyon nehezen vettünk búcsút partnereinktől, hiszen a két éves együtt gondolkodás, együtt munkálkodás során igen jó kapcsolatok, barátságok szövődtek. Bár a gyerekek először találkoztak egymással, nagyon megkedvelték egymást és a kapcsolatot máig tartják külföldi barátaikkal.
Sokat adott az eltelt két év mindannyiunk számára. Egymás munkájának megbecsülése, a tény, hogy számíthatunk egymásra olyan erőt adott közösségünknek, hogy derekasan, becsülettel helyt álltunk egy olyan megméretetésben, ahol rajtunk keresztül hazánk is megmérettetik. Biztos vagyok abban, hogy sem mi, sem a gyerekek nem felejtik Spanyolországot, a gyönyörű tájakat, a spanyol vendégszeretetet, s aminek mindezt köszönhetjük, a projektet.