Iskolánk múltja - honismereti témahét az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában, 2011.A TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0049 pályázat keretében minden tanévben honismereti témahetet szervezünk. Ebben a tanévben Iskolánk múltja címmel rendeztünk programokat a tanulóknak, hiszen szeptemberben új épületbe költözhettünk, és iskolánk Fehér Ignác, Algyő első iskolaigazgatójának nevét viseli. Szeptember 30-án a Fehér iskola falán Fehér Ignác tiszteletére emléktáblát helyeztek el a község vezetői, s ezt az eseményt a 7. b osztályos tanulók műsora színesítette, melyet Nagyné Szabó Andrea tanárnő állított össze és tanított be.
Október 2-án Varga Ágnes tanárnő rendhagyó spotnapot szervezett az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában jelenlegi és volt tanítványokkal. A program nagy érdeklődést keltett, hiszen sok-sok régi diák jött el gyermekeikkel együtt. Az egész vasárnap fergeteges hangulatban zajlott.
Baghyné Makra Ilona, iskolánk volt igazgatónője két alkalommal is megtisztelt bennünket látogatásával. Először október 3-án, amikor két nyolcadik osztályos tanuló, Mandász Vivien és Szekeres Dzsenifer interjút készített Ica nénivel Papp Leonóra tanárnő útmutatásával. A tanulók kérdéseire válaszolva mesélt Fehér Ignác munkájáról, és arról, hogy hogyan született meg a Fehér Ignácról szóló könyve. Végezetül azt tanácsolta a diákoknak, hogy tanuljanak, mert az a legfontosabb most az ő életükben.
A régi iskolai életről beszélgetett Malustyik Mihályné és a 6. b osztály három meghívott vendéggel. Ez volt a második alkalom, amikor Baghyné Makra Ilona ellátogatott hozzánk. Vendégünk volt még Szaniszló-Varga Attila és Belovai Péter is, akik szintén iskolánk tanulói voltak. Mindannyian meséltek a régi élményekről, emlékekről.
A napközis gyerekeknek a 7. b osztály egy vetélkedőt szervezett Fehér Ignácról Janek Erzsébet és Nagyné Szabó Andrea vezetésével.
A tanórákon is foglalkoztunk az iskolánk múltjával. A tanulók power point-bemutatót láttak Fehér Ignác munkásságáról, ellátogattak a régi iskolaépületekhez, Fehér Ignácot és a régi iskolákat ábrázoló szobrokat és rajzokat készítettek, plakátokat alkottak a kedves emlékeikről.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy tanulóinkkal sikerült megismertetni és felismertetni Fehér Ignác munkájának jelentőségét, kinek nevét méltán viseli iskolánk.

Papp Leonóra tanár