Beíratkozás, 2012/2013.

TÁJÉKOZTATÓ
Ikt: II.43-3/2012.
Tárgy: iskolai beíratás 2012. évi időpontjai


Tisztelt Szülők!

Hivatkozással a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 66. §-a (9) bekezdésére, valamint az Algyő Nagyközség Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2003. (I. 27.) Kt. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontja alapján a beíratás időpontjai:

2012. április 11. (szerda) és 2012. április 12. (csütörtök),
8.00 -17.00 óráig

Helyszín: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 6750 Algyő, Sport u. 5.

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17.§ (1) bekezdés értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beíratáskor be kell mutatni:


•    a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
•    a tanuló társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
•    lakcím kártyát

Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes képviselője
(érvényes személyi igazolvány, útlevél) vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja.
Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, az érvényes tartózkodási engedély bemutatása is szükséges.

Iván Zsuzsanna
igazgató