Algyői Zöld Diákparlament

Tájékoztató az Algyői Zöld Diákparlamentről

♣    megalakult: 2008. március 14-én
♣    tagjai: az Algyői Általános Iskola tanulói; az elsőtől a nyolcadik évfolyamig minden osztályból két diákképviselő, lehetőséget adva arra, hogy minden korosztály a saját maga által észlelt problémákról tudjon beszélni
♣    elnöke: Kutasi Levente, az Algyői Általános Iskola egykori diákja
♣    a Diákparlament évente ülésezik Algyő Nagyközség Önkormányzatának dísztermében
♣    feladata: a település környezetvédelme érdekében észrevételek, javaslatok összegyűjtése, továbbítása a polgármester felé, hogy ezeket a javaslatokat az önkormányzat céljaik kitűzése és napi munkája során figyelembe vegye

A Zöld Diákparlament legyen a felelős együttgondolkodás helyszíne, ahol a diákok megfogalmazhatják természetes és épített környezetük megőrzésére vonatkozó javaslataikat.


A Diákparlament fogadalomszövege:

„Én ………, az Algyői Zöld Diákparlament tagja, ünnepélyesen fogadom, hogy óvom és védem a település értékeit. Tisztelem és becsülöm természeti és épített környezetünket. Felelős vagyok tetteimért, vállalom cselekedeteim következményeit. Igyekszem minél több ismeretet megszerezni és úgy élni, hogy példát mutassak a környezetemben élőknek.”

 

Tevékenységünkből:

Tanösvény felügyelete: a tiszai hullám¬térben Tanösvény került kialakításra, ehhez kapcsolódóan megszerveztük az osztályok között a tanösvény felügyeletét.

Takarékossági-hét: keretein belül az iskolaépületekben feliratokat ragasztottunk ki: „Kapcsolj le, mielőtt kimész a teremből!”, „Zárj el!”.  Zöld ügyeleteseink nagy gondot fordítanak a villany lekapcsolására, a vízcsapok elzárására stb.

Szemétszüret: évente több alkalommal veszünk részt az Algyői Faluvédő Egyesület települést „szépítő” akciójában.

Papírgyűjtés: iskolánkban minden tanévben két alkalommal, ősszel és tavasszal szervezünk a Diákönkormányzattal közösen papírgyűjtést.  

Zöld járőrözés: diákjaink Környezet- és természetvédelmi szakkörökön vettek részt a Szegedi Vadasparkban. Tanulóink, mint „zöld járőrök” lakóhelyünk környezetét is szemmel tartják.

Madárodúk kihelyezése: a tiszai hullámtérben élő madárvilág költőhelyeinek gyarapításáért különböző méretű madárodúkat helyeztünk ki Algyő nagyközség civil szervezeteivel közösen.


Az Algyői Zöld Diákparlament megszervezte 2009. március 28-án a Dél-alföldi Zöld Diákparlament I. ülését az Algyői Faluházban. Meghívásunkat a Dél-alföldi régióból 24 ökoiskola (általános- és középiskola) fogadta el. Az ülés témája „Energiaválság zöld diákszemmel”  volt.


2009. június

az Algyői Zöld Diákparlament diákképviselői