Iskolák egy élő bolygóért 2012. okt.: Ausztria, Illmitz

Algyői iskolások egy nemzetközi programban
-Kéz a kézben a pandával-

 

Iskolánk 2012 szeptemberének végén pályázott A WWF által meghirdetett és az ERSTE Foundation által szponzorált „ Iskolák egy élő bolygóért” című projektre. Az együttműködésben Magyarországot négy intézmény képviseli: az algyői iskola mellett egy móri és egy budapesti gimnázium, valamint egy kállósejéni általános iskola.  Közép- és Kelet-Európa országaiból kilenc ország iskolái vesznek részt a programban.

Az együttműködés célja, hogy különböző európai országok tanárainak és diákjainak alapos, mélyreható háttérinformációkat nyújtson ökológiailag egymással nagyoszoros kapcsolatban lévő témákról. Ezek a témakörök határoktól függetlenül, minden európai országot közvetlenül érintenek. Ilyen probléma például a Duna helyzete, mely sok országon halad keresztül, vagy az ökológiai lábnyom számítása.

A Dél–Alföld iskolái közül egyedül az Algyői Fehér Ignác Általános iskola vesz részt az ESFALP programban. A legfontosabb információkat, a kezdéshez szükséges útmutatót a 2012. okt.22-27-ig tartott előkészítő találkozón kaptuk meg az ausztriai Illmitzben.  Iskolánkat  Nyulas Imola 8.a osztályos tanulóval együtt képviseltem. A felkészítés 6 napján különböző feladatok során elsajátíthattuk a projekttervezés és megvalósítás módszereit, a kivitelezés lehetőségeit. A találkozó munkanyelve az angol volt. Hazatérve egy önálló projekttervet állítottunk össze, amit december 1-jéig kellett jóváhagyásra elküldenünk. Tervünket, mely az iskola ökológiai lábnyomának kiszámítását célozza meg, elfogadták. Kezdődhet a munka! A megvalósítást a hatodik osztályosokkal képzeljük el, akik nagyon lelkesek, és izgatottan várják a feladatokat.   Az elkészített projektterméket 2013 júniusában kell bemutatni, ismertetni a záróeseményen, melyet Románia egyik varázslatosan szép, természeti és kulturális értékeiben gazdag nemzeti parkjában rendeznek meg. Az iskolák egységesen 200 Eurót kapnak a projektmunkák elkészítéséhez.


Ficsorné Réti Emese
projektvezető