„Ökoreferencia a Dél-alföldi régióban”

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0240

„Ökoreferencia a Dél-alföldi régióban”

A referencia-intézmény más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

A projekt megvalósításával az országos referencia-intézményi hálózat kialakításához kívánunk hozzájárulni. Kipróbált és bevált jó gyakorlataink megismertetésével, átadásával és terjesztésével segíteni kívánjuk más intézmények szakmai fejlesztő munkáját.

Az intézményi fejlesztési terv alapján a mentor-pedagógusok a jó gyakorlatot átvevő intézmények részére további mentorálást biztosítanak, segítik a programok adaptálását.

Erős partneri kapcsolatokkal rendelkezünk a szülőkkel, helyi és településen kívüli intézményekkel, civil szervezetekkel.

Szervezeti kultúránkra jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.

A tanárképzésben résztvevő hallgatóknak gyakorlóhelyet biztosítunk, a jól felkészült mentor-tanárok szakmailag, módszertanilag készítik fel a tanárjelölteket a magas színvonalú szakmai munkára.

A képzéseken részt vevő kollégák szakmailag felkészültek a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési és szolgáltatás-szervezési gyakorlat kialakítására és beépítésére a pedagógiai gyakorlatunkba.

 

A személyi feltételek biztosítására igénybe vett képzések:

-          1 fő a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés

-          2 fő a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba

-          15 fő IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazása innovatív intézményekben, benne a tanulói laptop program

-          2 fő gyakorlatvezető mentor-pedagógus felkészítés

-          2 fő a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertana

-          2 fő a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására

-          2 fő az intézményközi, horizontális tanulás szervezésének elősegítése annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, valamint önfejlesztési formáikat.

 

Referenciaterületeink:

-          kompetenciaalapú nevelés-oktatás

-          ökoiskolai, környezetpedagógiai program

-          saját fejlesztésű napközis projektek

-          a tanárképzésben résztvevő hallgatók gyakorlóhelyének biztosítása,

-          a hallgatók gyakorlatának vezetése, mentorálás

 

Projekt fizikai megvalósítása: 2012. 04. 01- 2012. 11. 30.

Projekt megvalósítása: 2012. 04. 01- 2013. 01. 31.

Fenntartási kötelezettség: befejezéstől számított 5 év
Keletkezett dokumentumok megőrzése: 2020. december 31.
Elnyert támogatás: 4 millió Ft.
Támogatási intenzitás: 100%