IPR

Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés (IPR) az iskolában pályázati támogatásból


Az IPR program célja:

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi és szociális integrációjának elősegítése

A szociális hátrányok enyhítése

 

Tartalma:

Kötelezően megvalósítandó programok:

-          Pedagógus továbbképzések, szakmai napok, hospitálások, szaktanácsadás igénybevétele, szupervízió, pszichológiai tanácsadás

-          Szociális hátrányok enyhítését célzó foglalkozások, programok szervezése, egyéni támogatások

-          Együttműködés iskolán kívüli szervezetekkel

 

Nem kötelezően megvalósítandó programok:

-          Fejlesztő eszközök, a pedagógusok munkáját segítő taneszközök beszerzése

-          Tanulóbarát osztályterem kialakításához szükséges eszközök vásárlása

-          Szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozások

-          Óvoda – iskola átmenetet segítő programok

-          Általános iskola – középiskola átmenetet segítő programok

Megvalósítása:

A feladatok megvalósítására 4 fővel munkacsoportot hoztunk létre, amely éves munkaterv alapján dolgozik.

Két pedagógus szociális kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokat vezet a programban részt vevő tanulóknak, ketten pedig az óvoda – iskola, illetve általános és középiskola átmenetet segítő programokat szervezik.

Az iskolában működő IPR munkacsoport koordinálja a célok megvalósulásáért tevékenykedő mentoroknak, egyéni fejlesztést végzőknek, a mérések eredményeit feldolgozó minőségi kör tagjainak munkáját.

A munkacsoport elvégzi a pályázattal kapcsolatos adminisztrációt és dokumentálást.

2012. január 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban:

Pályázat azonosítója: 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet

Elnyert pályázati támogatás összege 448000 Ft.

Résztvevő tanulók száma: 27 fő.

 

A támogatási összeg felhasználása:

 

-          A szociális hátrányok enyhítésére szeptemberben tanszercsomagot vehettek át tanulóink: vonalzókészlet, ceruzák, tollak, tempera, radír, körző, rajzlapok.

-          Szociális hátrányok enyhítését célzó programokat, foglalkozásokat szerveztünk: kézműves foglalkozás, bábszínház

-          Az IPR programban részt vevő pedagógusok közül 2 fő továbbképzésen vett részt.

-          A pályázati összegből beszereztünk a pedagógusok munkáját segítő taneszközöket, fejlesztő eszközöket.

 

2012. szeptember 1-december 31-ig terjedő időszakban:

Pályázat azonosítója: 30/2012 EMMI rendelet (IX. 28.)

Elnyert pályázati támogatás összege 891000 Ft.

Résztvevő tanulók száma 22 fő.

 

A támogatási összeg felhasználása:

 

-          A szociális hátrányok enyhítésére decemberben a programban résztvevő tanulók minőségi sportcipőt és törölközőt kaptak.

-          Szociális hátrányok enyhítését célzó programokat, foglalkozásokat szerveztünk: kézműves foglalkozás, népzenei játszóház, kistérségi karácsonyi ünnepségen való részvétel, mozi látogatás, a tanulók szállítása autóbusszal a vidéki programokra.