Beíratkozás általános iskolába, 2013.

Kedves Szülők!


A leendő első osztályosok beíratásához elegendő

a gyermek nevére kiállított lakcímkártya
és az óvoda által kiállított szakvélemény (iskolaérettségi igazolás).

 

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától- 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi igazgató

 

2013.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település: ALGYŐ

1. ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA

6750 Algyő, Sport utca 5.

Beiskolázás: Algyő Nagyközség közigazgatási területe