Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDF 

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

Jelenleg működő és a továbbiakban is fenntartandó szakkörök:

informatika, idegen nyelv, rajz, természetismeret, sportkör, JAM (vállalkozási ismeretek).

A szakkörök fajtái és óraszáma az igényeknek megfelelően tanévenként változhat.

Felzárkóztató foglalkozások magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból.