Fogadó óra terembeosztása

NÉV Tantárgy Melyik teremben tart fogadóórát?
1 Almásiné Császár Piroska matematika -kémia Tanári szoba
2 Benczédi Gyöngyi napközis nevelő 1.b osztályterem
3 Csauth Zsuzsanna biológia-technika Ökoterem
4 Dobó Gyöngyi tanító 4.b osztályterem
5 Ficsór Barnabás földrajz-testnevelés 7/I. terem
6 Ficsórné Réti Emese angol-magyar 5.a osztályterem
7 Hegedűs Edit napközis nevelő 2.b osztályterem
8 Zsoltné Kender Tünde matematika-fizika 5.b osztályterem
9 Huszkáné Németh Csilla rajz-matematika Rajz terem
10 Iván Zsuzsanna biológia Természettudományi terem
11 Janek Erzsébet magyar-angol-tört. 6.a osztályterem
12 Kovács Dénes informatika Informatika terem
13 Kériné Bódi Judit tanító 4.a osztályterem
14 Leléné Gonda Irén napközis nevelő 3.a osztályterem
15 Malustyik Mihályné matematika-kémia 8.b osztályterem
16 Varga Orsolya napközis nevelő 2.b osztályterem
17 Süli -Zakar Éva tanító 1.a osztályterem
18 Pallagi Anna napközis nevelő 2.a osztályterem
19 Papp Leonóra magyar-ének 7/II. terem
20 Retkes Zsolt testnevelés-technika 8.a osztályterem
21 Oszvald Éva napközis nevelő 1.a osztályterem
22 Süli Zsuzsanna tanító 3.a osztályterem
23 Szabó Beáta napközis nevelő 3.b osztályterem
24 Szabóné Kálmán Mária tanító 3.b osztályterem
25 Szebeni Lászlóné tanító 2.a osztályterem
26 Kisné Pányi Zsófia fejlesztőpedagógus fejlesztőszoba
27 Nagyné Szabó Andrea német-történelem felsős csoportszoba
28 Torma Tiborné tanító 1.b osztályterem
29 Tóthné Molnár Ágota tanító 2.b osztályterem
30 Újváriné Lőrincz Tünde magyar 6.b osztályterem
31 Varga Ágnes testnevelés Könyvtár