Erdei iskolában a 4.a osztályosok Kismaroson

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDF 

Erdei iskolában a 4.a osztályosok Kismaroson

4.a osztályos diákok május 12-16. között egyhetes erdei iskolán vettek részt Kismaroson.  A botanikai program során a gyermekek megismerkedtek a növények szerveződési szintjeivel, a leggyakoribb erdei növényfajokkal, saját maguk hasonlíthatták össze különböző növénytársulások flóráját.

Kreatív feladatok során (illatpárosítás, fatapintás, kéregrajz, fatelefon, színpaletta) nemcsak megértették a gazdag növényvilág fontos szerepét életünkben, de érzelmi kötődés útján természetszerető, környezetükért felelősséget vállaló szemléletet is tanultak. Erdei sétánk során annak eredtünk nyomába távcsöveinkkel hogyan is néznek ki közelebbről a sűrű erdőben rejtőzködő madarak. Az erdőben járva a nyomozó program során a gyermekek nem csak a klasszikus lábnyomok felismerését tanulták meg, de számos egyéb, állatok ottlétére és táplálkozására utaló jellel is találkozhattak. Természetjárás, túrázás során a tájékozódás megtanulása nagyon fontos gyakorlati képesség. A száraznak és elvontnak tűnő ismereteket játékos feladatokon keresztül sajátították el. A térkép olvasását, az irányok meghatározását és a tájoló használatát, a terepen is kipróbálhattuk. Az egyhetes erdei iskolában feldolgozásra került közösségépítő gyakorlatok és foglalkozások hatására kedvezőbb lett a gyerekek egymáshoz való viszonyulása. Elfogadóbbak, toleránsabbak, figyelmesebbek és érdeklődőbbek lettek egymás iránt. A kiscsoportban megoldott feladatok segítették a kölcsönös tisztelet kialakulását és az egyéni képességek, a másság elismerését. A foglalkozások többségére a jókedv, a felszabadultság volt jellemző. A tanár-diák viszony pozitívan alakult. Önértékelésük reálisabbá vált. A foglalkozásokon a zárkózottabb gyerekek is oldottabbak lettek. Az erdei iskola programja nagyban hozzájárult a tanulók környezettudatos magatartásának, környezetért felelős életviteli szokásainak kialakításához. Segítette a szemléletformálást a közvetlen környezet értékeinek megóvását, a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítését.

 

Az egyhetes erdei iskolás programuk a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében valósult meg.

Kériné Bódi Judit osztályfőnök