Honismereti témahét az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában

Honismereti témahét az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában

Minden tanévben megszervezzük a honismereti témahetet az algyői iskolában, melynek célja, hogy minden tanuló megismerkedjen a település múltjával, az ősi mesterségekkel, szokásokkal, alakuljon ki bennük a múlt értékeinek megbecsülése, a hagyományok tisztelet, ápolása. A tanév elején a diákok a „halászat” témakört választották, így a honismereti témahéten háttértudásukra építve ezt dolgoztuk fel játékos és gyakorlati úton. A halászattal tanítási órákon és délutáni foglalkozások keretében ismerkedtek meg a tanulók. Hallal, halászattal kapcsolatos szövegeket dolgoztunk fel, megismertettük a tanulókat új mesékkel, novellákkal, regényrészletekkel, dalokkal, szólásokkal, közmondásokkal; hallal, halászattal kapcsolatos angol illetve német szavakkal. Rajzoltunk piktogramot, képregényt, készítettünk halászhálót, különböző dekorációkat, meseillusztrációkat, szerkesztettünk háttérképet. Megismerkedtünk tiszai halfajokkal, halászati eszközökkel, a hal felépítésével, foglalkoztunk az egészséges táplálkozással, receptekkel, a halászok életével, a Tisza folyó és hullámtér élővilágával. Torma Tiborné bemutatóórát tartott a 2. b osztályban, ahol az említetteken túl egy film segítségével megismerkedhettek a ma élő halászok munkájával, nehézségeikkel. Vidám, játékos formában tapasztalatot szerezhettek arról, hogy mennyire bonyolult halat fogni. Több tanulócsoport ellátogatott Belovai János algyői halászhoz, aki megmutatta a tanulóknak a halászati eszközeit, a fogott halakat, mesélt a halászok életéről, sőt a bátrabbak a csónakba is beleülhettek.

A témahét alatt nagyszabású kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, ahol kiállítottuk Mircse Nándor által készített csónakot, a Belovai László családjától, Juhász Alex és Olivér családjától, Bodó Lilla családjától és Bús Lászlótól kapott haltartókat, tapogatókat, szákokat, varsákat és hálókat. Kiállításunkat a gyerekek rajzaival, hajtogatott halaival és parafadugóból és CD-kből készült halas képeivel színesítettük.

Iskolánk kiállítása jelentős részét képezi a SZTE Tudáskapu – Interakítv Természetismereti Tudástárban október 27-én megnyitott „Herman Ottó és kora” időszakos kiállításnak.

 

Az alsós és felsős programokról beszámolt Torma Tiborné és Papp Leonóra