Sportiskolai osztály órahálója

Tantárgy

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

7

7

7

7

4

4,5

4

4

Idegen nyelvek

 

 

 

2

3

3

3

3

Matematika

4

4

4

4

4

4

4

4

Erkölcstan

1

1

1

1

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 

 

 

 

2

2

2

2

Környezetismeret

1

1

1

1

 

 

 

 

Természetismeret

 

 

 

 

2

2

 

 

Biológia-egészségtan

 

 

 

 

 

 

2

2

Fizika

 

 

 

 

 

 

2

1

Kémia

 

 

 

 

 

 

1

2

Földrajz

 

 

 

 

 

 

1

2

Ének-zene

2

2

2

2

1

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

Informatika

 

 

 

 

1

1,5

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

1

1

1

 

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

Tanulásmódszertan

 

 

 

 

1

0,5

 

 

Küzdelem és játék

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Sportágválasztás

1

1

1

1

 

 

 

 

Sporterkölcstan

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

Osztályfőnöki

 

 

 

 

1

1

1

1

Összesen

25

25

25

27

28

28

31

31

Délutáni edzések óraszáma

2

2

2

2

4

4

6

6