Sportiskola

A 2011-2012-es tanévben iskolánk új épületbe költözött, ezzel a sport terén megyénkben az egyik legjobb feltételekkel rendelkező iskola lett.

Az iskolával közös egységet alkotnak a következő létesítmények:

 • sportcsarnok (európai szabványnak megfelelő)
 • nagy, füves labdarúgópálya (öltöző és konditerem)
 • műanyag borítású kézi-, focipálya
 • műanyag borítású 60m-es futópálya
 • játszótér, játszóudvar, BMX - görkorcsolyapálya, beton kézilabda pálya.

A testnevelés oktatását, versenyeztetést 3 testnevelő, gyógytestnevelő, gyógytornász és az iskola együttműködő partnerei által biztosított 11 edző – oktató végzi.

 

A tanulók az első osztálytól kezdve heti 5 órában az általános képzés mellett kiemelten úszással, atlétikával, kézilabdával, labdarúgással, tornával foglalkoznak. Délutánonként az általuk választott sportágból edzéseken vesznek részt. Választható sportágak: kézilabda, labdarúgás, úszás, atlétika. A sportágában kiemelkedő tanulóknak már az első évtől kezdve versenyzési lehetőséget biztosítunk. A szülőknek az iskolai versenyeztetés nem jelent kiadást, e költségeket az iskola magára vállalja. A tanulók a testnevelés órák keretein belül heti rendszerességgel úszásoktatásban részesülnek, ahol az általános iskola befejezéséig három úszásnemmel ismerkednek meg.

Rendszeresen részt veszünk az Országos Diáksport Szövetség által szervezett diákolimpiai rendezvényeken, ahol tanítványaink hagyományosan jó helyezéseket érnek el a körzeti, megyei, olykor országos versenyeken is (pl. atlétika - többpróba, úszás, labdarúgás, játékos sportverseny, kézilabda sportágakban). Évről-évre megmérettetjük magunkat a megyei szövetség által rendezett terematlétikai és egyéni atlétikai versenyeken.

A versenysport mellet kiemelten kezeljük a tömegsport rendezvényeket/ utcai futóversenyek, olimpiai ötpróba/ melyek mozgósítási versenyén kiemelkedő eredményeket tudunk felmutatni.

A gyerekek számára a nyári szünidőben kedvezményes sporttáborokat szervezünk.

A jól bevált és kedvelt sportágak mellett igyekszünk újabb és újabb ötletekkel vonzani tanulóinkat a testmozgáshoz. Mozgásigényüket a tanulók egyénileg kiegészíthetik az iskola együttműködő partnerei által biztosított lehetőségekkel: néptánc, moderntánc, társastánc, kajak-kenu, gyógytestnevelés, gyógyúszás, önvédelmi sportok, ökölvívás, lovaglás ahova alsós, és felsős diákjaink egyaránt szép számban járnak, és ragyogó eredményeket érnek el.

 

Céljaink:

 • a gyermekek igényévé váljon a rendszeres testedzés
 • csapat-, versenyszellem kialakítása
 • eredményes versenyeztetés
 • a községben eredményes sportágak utánpótlásbázisának erősítése
 • a 8. osztály befejezéséig a tanuló sajátítson el sportágában olyan szintet, mely lehetővé teszi sikeres szereplését a sportági versenyeken
 • a legtehetségesebb tanulók sportegyesületbe integrálása

 

Elvárásaink:

 • heti két edzésen való részvétel a választott sportágban
 • versenyeken való szereplés

 

Miben nyújt többet az emelt szint az általános testnevelés oktatásnál?

 • magasabb edzettségi szint
 • a sportágak technikai, taktikai anyagában széleskörű elméleti, gyakorlati ismeretek
 • több úszásnem oktatása
 • nagyobb esély a versenyeken való sikeres szereplésre
 • magasabb szintű sportági ismeret
 • több idő biztosítása az adott feladat begyakorlására, ami eredményesebb végrehajtást eredményez
 • lehetőség a koordinációs és kondicionális képességek magasabb szintű elsajátítatására
 • több kiegészítő sportág megismerésére nyílik lehetőség /asztalitenisz, tollaslabda, floorball, .../

 

2011. január 23.

 

Sportiskolai Osztályok:

2.a

3.a

4.a

7.a

8.a

 

 

  

 

LABDARÚGÁS ISKOLÁNKBAN

 

2010-2011-es tanévben az edzéseket 1-8. osztályos tanulóknak Makra Zsolt labdarúgóedző tartja. Korosztályonként heti 2 alkalommal 45 gyerek pallérozódik az edzéseken. 
Mindegyik korcsoportban biztosított a versenyzési lehetőség. A gyerekek a Diáksport Szövetség, Bozsik Program, az Algyői Általános Iskola és az Algyő Sportjáért Közalapítvány által rendezett, szervezett versenyeken vesznek részt. Számos tornán jól szerepeltek a tanulók, melyeken a nagyobb merítési lehetőségekkel rendelkező városok csapatai ellen is többször győztesen hagyták el a pályát.

 

 


 

ÚSZÁS ISKOLÁNKBAN

 

2010-2011-es tanévben a testnevelés tagozatos gyerekek heti 1 alkalommal úsznak a testnevelés óra keretében. Az órákat Magosi Krisztina (testnevelő, úszóedző, gyógytestnevelő ) és a testnevelők tartják. 
2010-től a gyerekek az Algyői Közhasznú Úszó Egyesület ( AÚKE -2009 ) keretein belül úszhatnak az óvodás kortól az iskolásokig! Az edzéseket : Zsura Brigitta, Zsura Zoltán és Magosi Krisztina tartja. Az egyesület a megalakulást követően 25 főből bővült a létszám 38 főre. A kisebbek heti 2-3 alkalommal, a nagyobbak akár heti 5 alkalommal edzenek.
Az úszósportban két versenyidőszakot különböztetünk meg, tavaszi ( februártól júliusig ) és őszi (szeptembertől decemberig) tart. A versenyeken számos érmes helyezést sikerült elhoznunk.