hit-és erkölcstan és erkölcstan oktatás a 2015/2016. tanévben

Tisztelt Szülők!

Tárgy: hit-és erkölcstan  és erkölcstan oktatás a 2015/2016. tanévben

A 2015/2016. tanévben  első, második, harmadik,ötödik,hatodik és hetedik  évfolyamon tanulók részére kötelezően választható a hit – és erkölcstan  vagy erkölcstan oktatás.

2015.03.05-én, csütörtökön, 17.00 órakor tájékoztatót tartunk a fenti témában.

A tájékoztatón a hitoktatást szervező egyházak képviselői is részt vesznek.

Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

A leendő elsősöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy gyermeke részére mely iskolai oktatást választja.( A beiratkozás időpontjáról külön tájékoztatjuk a tisztelt szülőket.)

Az iskolás tanulók részére az iskolában, egy későbbi időpontban kiosztott nyilatkozaton kell bejelölni a választott oktatást.

A hit- és erkölcstan és az erkölcstan oktatásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és 20/2012. (VIII. 31.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról című EMMI rendelet rendelkezik.

 

Algyő, 2015.02.26.                                                                                               Iskolavezetés