FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről -ezt a beiratkozás helyén kell a szülőknek vagy szülőnek kitöltenie.

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-         regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-         tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

-         állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAJ-I tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-töl hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)- ezt a beiratkozás helyén kell a szülőknek vagy szülőnek kitöltenie.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti. (Nkt. 91. §) . (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6724 Szeged, Huszár u. 1., tel.: 62/561-629.)

Település: ALGYŐ

Beiskolázási körzet:Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe

Iskola: ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA

6750 Algyő, Sport utca 5.