Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

 

Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben részesítjük azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint döntünk. A sportiskola osztályaiba azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik megfelelnek a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Az emelt szintű angol nyelv első osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akiknek a szülei ezt írásban kérik a beiratkozáskor.

 

Ha intézményünk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben határozzuk meg.

 

Iskolánk a felvételi (beiskolázási) körzetéből – melyet a kormányhivatal határozott meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

 

Iskolavezetés