Ebédbefizetés az iskolában a tankönyvosztással egy időben

Ebédbefizetés az iskolában a tankönyvosztással egy időben:

2016. augusztus 25-én, csütörtökön 8.00-17.00 óráig

2016. augusztus 26-án, pénteken 8.00-13.30 óráig

az iskola aulájában

 

 

Havi térítési díjak 2016. szeptember hónapra (22 nap)

Napi háromszori étkezés:

506 x 22 = 11.132,-Ft

50%:

253 x 22 = 5.566,-Ft

Napi egyszeri étkezés:

308 x 22 = 6.776,-Ft

50%:

154 x 22 = 3.388,-Ft

 

Kérjük azon szülők megjelenését is, akik gyermeke ingyenes étkezésre jogosult és felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét az időpontok PONTOS betartására!

 

 

Tájékoztató

 

Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésPolgármesteri Hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 40.) történik, Kordás Edinánál (pénzügyi csoport, emelet) személyesen vagy telefonon.

Az iskolai étkezés lemondására a 62/517-512-es telefonszámon van lehetőség.

Minden nap 10 óráig a következő napi étkezés lemondására van lehetőség. A le nem mondott étkezés visszafizetésére nincs lehetőség.

Az ingyen étkező tanulók étkezését is le kell mondani hiányzás esetén.

A kedvezményre jogosultságot érintő bármilyen változást jelezni kell.

Az étkezéssel kapcsolatos bármilyen változtatást (lemondás/napi étkezés számának módosítása) ÍRÁSBAN kell jelezni minden hónap 25-ig Kordás Edina felé. Hónap közben változtatásra nincs lehetőség. A változtatás a következő hónap elsejétől érvényes.

Az étkezési díjak befizetési rendje:

-            Minden hónap elején előre meghatározott napokon történik a térítési díjak beszedése az iskolában, az első napon 7-17 óráig, a második napon 7.30-12 óráig.

-            Az aktuális időpontok megtalálhatók a www.algyoiskola.hu és az www.algyo.hu/index.php oldalán, a Hírmondóban és az iskola épülete előtt található üzenő táblán.

-            Amennyiben a kijelölt napokon nem történik meg a térítési díj befizetése, úgy azt Algyő Nagyközség Önkormányzat házipénztárába (Algyő, Kastélykert u. 40., földszint) kell befizetni.

-            Írásbeli lemondás nélkül a be nem fizetés nem jelent automatikus lemondást.