Leendő elsősöknek

2016/2017-es tanév beiskolázás

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDF 

2016. május 09. hétfő, 00:00

 

Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

 

Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben részesítjük azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint döntünk. A sportiskola osztályaiba azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik megfelelnek a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Az emelt szintű angol nyelv első osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akiknek a szülei ezt írásban kérik a beiratkozáskor.

 

Ha intézményünk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben határozzuk meg.

 

Iskolánk a felvételi (beiskolázási) körzetéből – melyet a kormányhivatal határozott meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

 

Iskolavezetés

 

 

Tavasz Tündér virágoskertje

 

TÁJÉKOZTATÓ

2016. március 23. szerda, 10:45

TÁJÉKOZTATÓ

általános iskolai beiratkozás

a 2016/2017. tanévre

 

 

1., Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

 

2016. április 14. (csütörtök) 8,00-19,00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8,00-19,00 óra között

 

2., A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya

 

  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

 

  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

 

  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés

 

  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára

 

  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (amennyiben a gyermek lakcíme hatósági igazolvánnyal nem igazolható, illetve az igazolt lakcím nem azonos az életvitelszerű lakcímmel)

3., Az iskolák felvételi körzete:

A Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzetek, a kötelező felvételt biztosító intézmények körzetéhez tartozó közterületek külön listája elérhető az iskolai honlapokon és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján:

http://www.csmkh.hu/foosztalyok/item/1829-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskol%C3%A1k-felv%C3%A9teli-k%C3%B6rzetei-a-2016-2017-es-tan%C3%A9vre-%E2%80%93-csongr%C3%A1d-megye

4., A tankötelezettség külföldön történő megkezdése:

A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel.: 62/680-082, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 

1. oldal / 10