Szitakötő tavaszi beszámoló

„A vizek zöldje” és „Az ebihal és vízi társai” című ismeretterjesztő szövegeket választottuk feldolgozásra 2. A osztályommal. Örömömre szolgált, hogy ismét több tantárgyat be tudtam integrálni a projektnapok megvalósításába, valamint a Víz Világnapi készülődésünket is nagymértékben segítette a folyóirat irodalmi-természettudományos szemlélete.

Napközis Munkaközösség-vezetőként az idei tanév munkatervének kidolgozásában az anyanyelvi-, és természettudományos kompetenciát, illetve a művészi-esztétikai kifejezőkészséget tűztük ki célul, melyekbe kiválóan beilleszthetők napközis foglalkozások keretében is, a Szitakötőben megjelenő színvonalas alkotások.

Az iskolai könyvtárban végeztek „kutató munkát” a gyermekek, könyvtári magyar irodalom/olvasás óra és napközis foglalkozás keretében, a Szitakötő tavaszi számaiból. Közösen választották ki azokat a szövegeket, amelyek felkeltették az érdeklődésüket. Eddig meséket és verseket ismertek meg a Gyermekek, szépművészeti alkotásokat dolgoztak fel a lapokból. Most igyekeztek a természettudományos szövegek között kutatni, hiszen a tavasz az élőlények, a természet éledését, újjászületését jelképezi.

Örökös ÖKO- iskola vagyunk, tehát olyan szövegekre esett a Gyerekek választása, amelyekben természeti jelenségek, növények és állatok egyaránt szerepet játszanak. A színes, hangulatos, valósághű illusztrációk felkeltették figyelmüket. A tavasz egyik jellegzetes színe a zöld, most egyértelműen ezeket a szövegeket választották ki, egyhangúan és egyetértésben!

Az osztály nagy átéléssel hallgatta, előbb tanítói felolvasás során „A vizek zöldje”-t.  Ezt követte a könyvekben, lexikonokban, interneten való búvárkodás.  Több sajátélmény kapcsolódott „Az ebihal és vízi társai”-hoz, melyet stafétaolvasással mutattak be a Tanulók, valamint a készségtárgyak segítségével kalandoztak tovább ebben a csodálatos élővilágban. Akiknek az otthonában akvárium található szívesen meséltek társaiknak a telepítésről, takarításról, etetésről, szaporodásról.

Gyűjtőmunkába kezdtek: fotókat, diákat, képeket, színezőt, énekeket kerestek a témához a tanteremben és a könyvtárban. Béka hangot hallgattak digitális tábla segítségével. Megtekintették az ebihal békává történő átalakulásának folyamatát, interaktív Környezetismeret óra során. Helyzetgyakorlatban megjelenítették az átalakulás lépéseit. Hasznosnak tartom az integrált tanítást, mert fejleszti a logikus gondolkodást, a tájékozódást, segíti a megértést, bevésést.  Érzékenyít, empátiára és toleranciára nevel. Élvezte az osztály a közös munkát, távolságtartással dolgoztak (maszkban).

A finommotoros mozgásfejlesztéshez hozzájárult a gyurmázás. Kiscsoportos munkával készültek a tárgyak, vízi élőlények színes gyurmából. Gyurma-akvárium, gyurma-óceán volt a Technika óra témája.

Matematika órán ügyesebben használták a mérőeszközöket és játszva tanulták az űrmértékegységeket. Kiszámolták, hány liter víz szükséges egy gömbakváriumba. 

Az élményalapú tanulás, a csoportmunka kiemelt fontosságú. A látom (vizuális élmény),- hallom (ének-zene),- cselekszem (helyzetgyakorlatok),- megtapasztalom (otthoni benyomás),- elkészítem (gyurma, rajz, technika) a hosszú távú emlékezet bölcsője.

Mindkét természettudományos szöveg motiválta Napközis Kolléganőimet is arra, hogy elkészítsék az „Óvjuk a kék bolygót” című PPT-t. Ennek mentén kezdtük meg iskolai szinten (alsó tagozaton) a Víz Világnapi előzetes projektünk összeállítását. Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk ÖKO-plakátokból. 

Megyesi Anikó Szitakötő Gyermekirodalmi folyóirat koordinátor

Napközis Munkaközösség-vezető