Napközis Munkaközösség év végi beszámolója

Napközis Munkaközösség beszámolója:Március hónapban a “Vízi élőlények” projekt megvalósítását tűzte ki célul a Napközis Munkaközösség. Annak ellenére, hogy ismét áttértünk a digitális oktatásra, igyekeztünk megismertetni tanulóinkat a kihalással veszélyeztetett, fokozottan védett mediterrán barátfókával. Ismeretterjesztő internetes ajánlásokat küldtünk a gyerekeknek, figyelemfelhívó plakátok készítésére ösztönözve őket. Március 15. ünnepére kézműveskedtünk, a kisebbek csákót, zászlót, tulipánt festettek. A nagyobbak kokárda-rózsát hajtogattak, portrékat rajzoltak. Minden csoport gyűjtőmunkába kezdett: képeket, fotókat, dalokat, verseket, korhű ruhákat kerestek-kutattak könyvtárban, interneten, újságokban. Azt a feladatot kaptuk, hogy minden csoport állítsa össze a maga  “Március 15. újságát”. Izgalmasnak tűnt, hiszen az újdonság erejével hatott az ünnep ilyen oldalú megközelítése. A “Víz Világnapja” is a hagyományostól eltérő módon került lebonyolításra. Minden csoportvezető igyekezett játékos módon megközelíteni a témát, korosztályi szinten. Sok-sok Wordwall interaktív játékos feladatot küldtek tanítványaiknak, valamint az Okosdobozból is előkerültek érdekes feladatok. Egyszerű, izgalmas vizes kísérleteket lehetett végezni az “otthoni laboratóriumokban” és az iskolai felügyelet alatt is. Megtanulták a gyerekek a vízzel való takarékoskodást, melyet igyekeznek alkalmazni a hétköznapokban.Áprilisban a “Föld hónapja” projekt keretében 4 élmény pénteken vettek részt a napközisek. Ennek keretében Magyarország Nemzeti Parkjairól videót tekintettek meg, memóriáztak címerekkel, párosítottak, de volt szókereső, vaktérkép, tájékozódási gyakorlat és arról is tanultak, hogyan illik viselkedni a természetben.A KEVE (Közlekedésbiztonság) program keretében udvari tanpályás közlekedési helyzetgyakorlatokon vehettek részt a csoportok, majd közlekedési totót töltöttek ki közösen, napközis tanítójuk segítségével. “Veszélyben a Kék bolygó!” címmel készült PPT-t tekintették meg a gyerekek, melyben arra hívtuk fel figyelmüket, hogyan óvhatják meg a bolygót, mit tehetnek a Föld megmentése érdekében. Ötleteiket, gondolataikat plakátokon jelenítették meg, melyek kiállításra kerültek az iskola aulájában, folyosón, tantermekben. A hónap utolsó ÖKO-péntek délutánján az előre gyűjtött, újrahasznosítható anyagokból kreáltak és hoztak létre újabb termékeket, használati tárgyakat.A Napközis Munkaközösség májusi projektje színesnek és összetettnek ígérkezett. Mozgalmasságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy végre újból éled a természet, több szeretet-ünnep és természetismereti jeles ünnep is esik erre a hónapra. Nagy-nagy munkával készültünk az Anyák Napi műsorra. Versek, dalok, jelenetek, táncok, ajándékok kavalkádja jellemezte április végét, május elejét. Élt, dalolt az egész iskola, csodálatos műsorok születtek. Köszönet a lelkes Tanítók és Napközis Csoportvezetők lelkiismeretes munkájáért! Reméljük feledhetetlen perceket szereztünk az Édesanyáknak, Nagymamáknak.Májusban került megrendezésre iskolánkban a Regionális Természetismereti vetélkedő, melynek keretében a napközisek interaktív feladatok segítségével ismerkedtek az Év madarával: a cigánycsukkal. Rajzoltak, festettek és madárfogót készítettek. Több alkotás díjazott lett háziversenyünkön. A következő péntek délután témája az Év fája: a lisztes berkenye volt. Ráhangolódásképpen meghallgatták a csoportok az Erdő fohászát és Wordwall feladatokat oldottak meg a témával kapcsolatban. A hónap utolsó péntekjén Gyermeknapot tartottunk, melynek keretében mesékkel kedveskedtek a Napközis Tanítók. Ezt követően vidám kezeket és huncut lufikat lehetett alkotni. Június elején került lebonyolításra a “Vidám napközi-zárás” projektünk. Olyan udvari sportjátékkal örvendeztettük meg tanítványainkat, melyeket most ismerhettek meg: Pajzsos kidobós, Labdafogó, Neves labdás, Farkincás fogó. Önfeledt, vidám péntek délutánt zárhattunk. A tanév szorgalmi időszakának legutolsó péntekét kirándulással töltöttük. Igyekeztünk érdekes, izgalmas, hangulatos programokat összeállítani a csoportoknak, az összetartozás élményét nyújtani számukra.Mindeközben a Napközis Csoportvezetők továbbképzéseken bővítették szakmai tudásukat, melyek a mozgásfejlesztéssel és az egyénre szabott differenciálással foglalkoztak.Egyre több napközis csoport vett részt a Szitakötő gyermekirodalmi folyóirat megismerésében, pályázatán. Ebben a tanévben igencsak változatos, sokrétű és ÖKO-tudatos projektek kerültek megvalósításra az élmény péntek délutánok keretében.Örömmel mondhatom, hogy az éves munkatervben megfogalmazottakat maradéktalanul végrehajtottuk, az egészségügyi nehézségek ellenére is becsülettel helytálltunk és szeretettel segítettük, támogattuk, neveltük, oktattuk tanítványainkat. 
Megyesi Anikó Napközis Munkaközösség-vezető

Algyő, 2021. június 11.