Szitakötő nyári beszámoló

Szöveges beszámoló a Szitakötő gyermekirodalmi folyóirat nyári számához:
Egy szövegre és egy versre esett választásunk a nyári lapszámban. Míg a 3. b osztályos tanulók figyelmét az űrutazás izgalmai keltették fel, addig a 2.a osztályos gyerekeket az érdekelte leginkább, hogyan lesz a magvacskából almafa.

A 3. b osztályos napközis csoport Makó Ágnes: „Szotyi, az űrutazó” című történetével ismerkedett meg, Adrienn néni vezetésével. A 2. a osztályos csoport gyermekei Haász János: „Nyolcmagos” című versét olvasgatták szívesen és nézegették a rajzos illusztrációt, amely rajzolásra ösztönözte őket, Andrea néni és Anikó néni segítségével.

Örömmel töltött el, hogy ismét több tantárgyat be tudtam integrálni a projektnapok megvalósításába, valamint a „Madarak és fák” napi készülődésünket is nagymértékben segítette a folyóirat irodalmi-természettudományos szemlélete.

A Napközis Munkaközösség kiemelt fejlesztési területként kezeli az anyanyelvi-, és természettudományos kompetenciát, valamint a művészi-esztétikai kifejezőkészséget. Egyre több Napközis Csoportvezető csatlakozik a Szitakötős programhoz!

Ráhangolódásként az iskolai könyvtárban végeztek „kutató munkát” a gyerekek. Most könyvtári napközis foglalkozás keretében, a Szitakötő nyári számából szemezgettek. A csoport választotta ki azt a szöveget, amelyről úgy érezték, hogy szívesen olvasnának többet a tankönyvinél. Az „Agymanók” keretében megnézték interaktív táblán a „Szotyi, az űrutazó” történetét. Élmény teli délutánnak ígérkezett.

ÖKO- iskolaként, azt a verset emelték ki a másodikosok, melyben növény (új élet) született. A színes, hangulatos és vidám nyári illusztráció felkeltette figyelmüket. És persze a mobiltelefon! Vajon, hogyan kerülhetett ide? Adta magát a kérdés, rögtön izgalommal telt meg a levegő! És a fánk? Találós kérdés lehet? Almafa vagy édesség?

Az osztály nagy átéléssel olvasta, most már önállóan a verset. Már nem volt szükség Tanítói felolvasásra! Sajátélmény is kapcsolódott hozzá, hiszen a nagymamánál is van sok almafa és mindenki szereti az almát, no meg a fánkot is! Beindította a gyermekek ízlelőbimbóit, mi mindent lehet készíteni almából? Egyre több élmény és ötlet merült fel, jó lenne megvalósítani a tanév végén! Elhatároztuk, hogy finomságot készítünk almából!

A 3. osztályos tanulók ez idő alatt berepülték Szotyival a Világűrt. Micsoda kaland volt, záporoztak a kérdések! A könyvtárból előkerültek a csillagászati könyvek, mindenki keresgélt a témához kapcsolódót. Képzeletben bejárták a Galaxist, megismerkedtek az Űrállomással. A fiúk eldöntötték, hogy űrhajósok lesznek!

A finommotoros mozgásfejlesztéshez hozzájárult a gyurmázás. Egyéni munkával készültek a bolygók és az almák, színes gyurmákból. „Gyurma Galaxis” és „Gyurma alma” volt a Technika óra témája.

Matematika órán szöveges feladat kapcsolódott a bolygókhoz és az almákhoz. Osztottunk, szoroztunk, nagy élvezettel. Előkerült a tömeg, mint mértékegység. Interaktív táblán Wordwall feladatok segítették a megértést, melyek kiválasztásánál törekedtünk a szöveg és a vers témájához megfelelőt kiválasztani.

Rajz órán készültek a csoportmunkák, csomagolópapírra. Egyik csoport Szotyi űrtérképét és útvonalát tervezte meg, a másik csoport a Galaxist készítette el, a harmadik csoport a közlekedési-űrközlekedési eszközt rajzolta meg, míg a negyedik csoport a napraforgóról nézett meg a korábbi számból ppt-t.

A kisebbek élményrajzot készítettek, mesebeli almafáról és képzeletbeli mobilfáról.

Segédanyagként “Almás maffin” receptet csatoltam a pályamunkához, melyet nemcsak elkészítettünk a tanulókkal, hanem bekerült a folyóirat archívumába.

Minden munka a tantermet és az iskola folyosóját díszíti.

Megyesi Anikó Tanító- koordinátor

Napközis Munkaközösség-vezető

Algyő, 2021.06.08.