NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

A szeptemberi “Futrinka projekt” vidám programunkban népi játékokkal kezdtük az új tanévet. 

Óvodai játékokkal, mondókákkal, népi játékokkal, labdajátékokkal színesítve, az udvari szabad levegőn való mozgást biztosítottuk az új és már meglévő diákjaink számára.

Ehhez kaptak gyűjteményt is, ennek segítségével tudták kiválogatni, mely játékokat szeretnék játszani.

A második pénteken akadálypályák és ügyességi feladatok elé állítottuk a  gyerekeket. Ismét a mozgáson volt a hangsúly. Tornapadok, bóják, alagutak, koordinációs létrák, hullahopp karikák, kislabdák segítségével versenyezhettek a gyerekek.

A harmadik pénteken  forgószínpadszerűen kötélhúzásra, kézilabdára, labdarúgásra, és célba dobásra volt lehetőségük a tanulóknak. Versenghettek egymással. Nagyon élvezték. Korosztálynak megfelelően voltak a csoportok összeállítva.

A negyedik pénteken fogójátékokkal zártuk a Futrinka programot. Cápafogó, Halászfogó játékokat játszhattak  a kisdiákok az udvaron. Ez a program kötődött a Honismereti hét témájához: a Halászathoz. Színezőket is kaptak halászattal kapcsolatban, illetve korosztályosan fejlesztő színezőket is készítettek a napközis csoportvezetők. 

Ravasz Éva, Bartalos Anett

Az októberi “Szitakötő projekt” a Liget Műhely gyermekirodalmi folyóirat megismerését és kreatív feldolgozását tűzte ki célul. Napközis tanítók kaptak példányokat a Szitakötő őszi lapszámából, ismerkedéshez. Tanítványaikkal közösen vettek részt könyvtári kutatómunkában, a “Tükör” témával kapcsolatban. Olvasgattak, válogattak a szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek, versek közül tetszés szerint, korosztályi szinten, érdeklődésnek megfelelően. A gondolatokat tett követte és a soron következő élménypedagógiai péntek alkalmával, különféle technikák alkalmazásával kezdetét vette a műhelymunka. 

Míg az 1-2. osztályos tanulók figyelmét a versek izgalmai keltették fel, addig a 3-4. osztályos gyerekeket az érdekelte leginkább, mit rejtenek a tükrös mesék, történetek.

Az 1. osztályos napközis csoportok Búth Emília: „Veréb” című versével ismerkedtek meg. A kedves kis vers könnyen memorizálható és korábbi, már meglévő tapasztalatra építhető. A 2. osztályos gyermekek Fecske Csaba: „Kíváncsiság” című versét olvasgatták szívesen és nézegették a rajzos illusztrációt, amely önarckép rajzolására ösztönözte őket. Ki vagyok? Milyen vagyok én? Kis tükörrel a kezükben elmerenghettek külső és belső tulajdonságaikon. De volt olyan 2-3. osztályos napközis csapat, akik Szirmai Panni: „Sellő Lilla kalandjai”-ban vettek részt és tettek izgalmas, képzeletbeli utazást a Balaton-partra. 

ÖKO- iskolaként működünk, így kiemelt területünk többek között a környezettudatos szemléletmód kialakítása, az élővilág védelmére való nevelés.

Az elsősök azt a verset emelték ki az újságból, melynek főszereplője a kis veréb. Az ő korosztályukhoz ez áll legközelebb, báboztak és madáretetőbe magvakat szórtak a verebeknek, majd lerajzolták élményeiket. Búth Emília: „Veréb” versecskéje színes, hangulatos és vidám illusztrációja felkeltette figyelmüket. A másodikos csoportok Gyökeres Kinga: „A király tükre” című meséjét választották és dolgozták fel élménypedagógiai péntek alkalmával. Dramatikus játék során eljátszották a mesét és rajzaikat összefűzve, kis könyvecskét alkottak a meseképekből. Szirmai Panni: „Sellő Lilla kalandjai”-ban pedig kalandos útjuk a Balaton-partra vezetett.

A harmadikos korosztály tanulói Kelemen Tamás: „Foncsor” művének kiválasztását követően, művészi délután során különböző technikák alkalmazásával, kooperatív csoportmunkában végezték alkotó feladataikat. Mini tárlatlátogatás után választották ki azt a négy alkotást, melyet egységes keretbe illesztve, mozaikot hoztak létre. Más csoport a természettudományos szemlélethez kötődve és az Egészséghét projektbe ágyazva, Inczédy Tamás: „Paradicsom és retek” beszélgetését tartották legmegfelelőbbnek feldolgozásra. De voltak, akik visszavágytak a nyári Balaton-partra és ezt most „Sellő Lilla kalandjai”-ban megtehették. Mindhárom történetből kiváló, érdemi munkák születtek. A negyedikes napköziseknek Z. Karvalics László:„A vándorló tükörtojás” ismeretterjesztő szövegére esett a választásuk. A felettébb érdekes írás felkeltette a 10 éves korosztály érdeklődését, hiszen a világ számos területét érintve- nemzetek, nyelvészet, gasztronómia, irodalom, történelem, földrajz, fizika- halad a történet vezérfonala. Csodás „aranykönyv” készült kezük nyomán! Az ismeretterjesztő szöveghez készült anyanyelvi-idegen nyelvi játékos totó feltöltésre került a folyóirat segédanyagába.

Minden munka, kiállítás keretében a tantermeket és az iskola auláját díszíti.

Megyesi Anikó koordinátor