Szitakötő tavaszi beszámoló

A tavaszi időszakban is lelkesen foglalkoztunk a Szitakötő folyóirat színes történeteinek megismerésével. A kulcsszó a változás volt, így igyekeztünk ennek figyelembevételével felépíteni a tanórákat és a csoportos foglalkozásokat egyaránt. A gyerekek élvezték a témákat, minden korosztálynak találtunk megfelelő olvasmányt a folyóiratban.

A márciusi időszakban is, a folyóirat aktuális számának színes meséit, verseit többnyire hangos, valamint néma olvasás gyakorlására használtuk a tanulókkal. Vizuális kultúra keretében tanulmányoztuk az illusztrációkat, ezek nagymértékben segítik a kisiskolások látásmódjának alakítását, fantáziájuk fejlesztését.

A gyermekek élvezettel vetették magukat az újság olvasásába, lapozgatásába, hiszen a tankönyvekkel ellentétben kevésbé tudatosult bennük, hogy végül mégiscsak tanulási folyamatot végeznek. Rendkívül vonzó számukra a sok csodás, színes illusztráció.

Első osztályos tanulókkal elsősorban az olvasmányok szóbeli megértésére, szókincsbővítésre fektettük a hangsúlyt. Tökéletesen lehetett az olvasmányokon keresztül számos kompetenciát megmozgatni: kommunikációs és szociális kompetenciák, valamint a hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztését. Gondolkodási képességek: megfigyelés, elemzés, következtetés, összefüggések megértése. Szociális kompetencia, mint a közös munka örömének ösztönző megtapasztalása. Mint az egyik leglényegesebb kulcskompetencia, az anyanyelvi kompetencia megtámogatása is megvalósult a foglalkozások alkalmával. Nem utolsó sorban a vizualitás és a kreativitás hatékony fejlesztése.

A csoportok szívesen oldották meg kooperatív technikával az egyes történetekhez tartozó segédanyagokat. Kedvelt részeink a folyóiratból: Janecskó Kata Őserdei meséje és Vibók Ildi Akik tényleg sokat változnak cikke volt.

3. osztályos tanítványaink kutatómunkát végeztek a Csillagászat témakörben, hiszen Napközis projektünk a „Föld Hónapja és a Csillagászat” ehhez kitűnő alkalmat biztosított. Történeteken, szövegeken keresztül ismerkedtek a Világegyetem izgalmas mozgalmasságával, a Naprendszer és Tejútrendszer sejtelmességével. Festmények, makettek készültek kezük nyomán. Kvízjátékot, wordwall interaktív feladatokat oldottak meg e témakörben, mely további könyvtári búvárkodásra motiválta őket. A „Mi változott meg?” cikk nyomán a bolygók mozgását követték, utánozták, játszották el a gyerekek.

Ismét élmény gazdag órákat tölthettünk el osztályainkkal, csoportjainkkal.

Algyő, 2022.04.06.

Kovács Diána Eliza, Tóth Adrienn tanítók

Megyesi Anikó tanító, koordinátor