SZITAKÖTŐ GYERMEKFOGLALKOZÁS

IRODALOM és ÖKOLÓGIA

„Amit megérintetek,
azt megváltoztatjátok.
Amit megváltoztattok,
az megváltoztat titeket.”

Octavia E. Butler

A globális nevelés egy oktatási szemlélet, amelyet az a tény hívott életre, hogy a mai ember egy egyre erőteljesebben globalizálódó világban él. Szemléletet alakít ki, lehetővé téve, hogy a tanulók az életkörülményeiket és a problémákat holisztikusan, a nagyvilág kontextusában közelíthessék meg. A diákokat fenntarthatóságra és felelősségvállalásra ösztönzi és arra, hogy foglalkozzanak a saját életmódjuk kérdéseivel és aktív globális polgárokká váljanak.

Intézményünk évek óta szoros együttműködést ápol a fővárosi székhelyű Szitakötő Liget Műhely folyóirattal, melynek célja, hogy szoros egységbe fonja a hazai és határon túli ÖKO szemléletű iskolákat, egy közös cél érdekében. Ennek keretében iskolánk vendég előadója Victor András, a Szitakötő Liget Műhely gyermekirodalmi és ökológiai folyóirat képviselőjeként, izgalmas foglalkozást tartott a 3.A osztályban. Szakterülete a kémia-biológia, nyugdíjas pedagógusként aktívan tevékenykedik az országban előadásokat, gyermekfoglalkozásokat tart.

E műveltségi terület keretei között fejlődik a tanulók környezetünkért felelős regionális és globális gondolkodása. Meg kell érteniük, hogy a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, melyben az ember természeti és társadalmi lényként él, s ez megköveteli az erőforrások ésszerűbb felhasználását is. Minden jelenséget és folyamatot változásában, fejlődésében kell bemutatni, megláttatva azok lehetséges következményeit is.

A globalitás irányába ható világgazdasági trendek értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, valamint az ebből fakadó – szintén világméretű – társadalmi és természeti problémákat.

Elősegíti, hogy a gyerekek, fiatalok tisztábban lássák a világban elfoglalt helyünket, nemzeti értékeinket, környezeti adottságainkat. Felfedezhessék, hogy a világ folyamatosan változik körülöttünk, semmi sem állandó és megtanulják az ehhez szükséges rugalmas alkalmazkodást, valamint megfelelő szemléletmódot alakíthassanak ki.

“Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.” Charles Darwin

A gyerekek nagy érdeklődéssel vettek részt ezen a péntek délutáni foglalkozáson, mely további számos kérdést vetett fel bennük! A folytatás már a tanórák feladata lesz…

Megyesi Anikó tanító, Szitakötő koordinátor

Algyő, 2022-04-08