Költészet Napja a napköziben

„Az biztos, hogy a gyerekkori olvasmányok meghatározóak, hogy egy erős benyomás aztán el tudja dönteni, hogy valaki olvasóvá lesz-e. Ha beszippantja egy könyv, és megérzi, micsoda boldogság egy történet örvényének legmélyébe kerülni, akkor később is keresni fogja ezt az érzést. A vers pedig, szerintem, olyasfajta örömet tud ébreszteni, otthonosságot és vágyakozást valami idegenség iránt, mint egy titokzatos, állandóan kísértő dallam, ami vissza-visszatér az emlékezetünkbe.”

Tóth Krisztina

A költészet csodálatos. Ha kell, lélekgyógyító, ha szükséges, léleknemesítő, meg lélekvigasztaló és lélekfelemelő. Pontosan arra hivatott, hogy az emberi lélekkel együtt bevonulva belső énünkbe, szembenézzen vele, és ők ketten, mármint az ember  és a vers párbeszédbe keveredjenek egy-egy költői mondanivaló jóvoltából.

A versolvasás fejleszti a nyelvi kompetenciákat, a logikát, a zenei érzéket, az önismeretet, érzékennyé tesz és kitartásra ösztönöz, egy olyan térképet ad a gyerekeknek önmagukhoz és a világhoz, ami segít kiigazodni a különböző lelki állapotok között.

A versek lehetnek játékosak, viccesek, komolyak, hosszúak és rövidek,egyet azonban kijelenthetünk, a gyerekek imádják a mondókákat, verses meséket és több szempontból fontos, hogy megismerjék az emberiség egyik legősibb találmányát, a költői nyelvet, vagy a ritmusjátékot.

Hiszen ki más lenne képes a természet világát, a hétköznapi élet eseményeit roppant zeneiséggel és kifejező költői képekkel megmutatni, mint költészetünk nagyjai.

Április 11-én, fél órás műsorral kapcsolódtunk a Költészet napjához. A 11 napközis csoport mindegyikéből láthattunk egy-egy szavaló tanulót. Ki-ki kedvenc versét adta át ezen a délutánon, a 200 fős napközisekből álló közönségnek és tanítóiknak. Weöres Sándortól- Nemes Nagy Ágnesig számtalan, gyönyörű művet hallhattunk, különféle előadásmódban.

Az irodalmi műsor középpontjában a Kicsinyek Kórusa állt, T. Kis Szilárd tanító hangszeres kíséretével. Nemes Nagy Ágnes megzenésített versei csendültek fel oly csodás hangon, mintha megannyi apró csengettyű lágy fuvallata szólalt volna meg egyszerre.

Lelki élményekben gazdag délutánban volt részünk, köszönet érte a gyerekeknek és felkészítő tanítóiknak: Megyesi Anikó Napközis munkaközösség vezető

Algyő, 2022-04-11