SZITAKÖTŐ Irodalmi és Ökológiai Folyóirat negyedéves beszámolója

Nagyon vártuk a nyári lapszám megérkezését. Már a borítólap is felkeltette a kollégák és a tanulók figyelmét. A kapott példányszám pillanatok alatt elfogyott a könyvtárból, így osztályról osztályra adtuk az újságokat, vagy csoportmunkában valósítottuk meg elképzeléseinket. Minden napos téma iskolánkban és a tantárgyi integráció során az „Erdő, mező” témakör. Ehhez most bőségesen találtunk ismeretterjesztő és szépirodalmi műveket a Szitakötőben. A víz- vízpart élővilágát, életközösségét 3. osztályban tanítjuk Környezetismeret órán, amelybe kiválóan beépíthettük „A királykisasszony és az erdei tó titka”, „Védőbeszéd a siklókért”, „A folyó és a bagoly” című írásokat.A macska kedvelők csoportja Marosvölgyi Bonifác legújabb kalandjait dolgozta fel játékos helyzetgyakorlat formájában (3.a Rátfai Andrea tanítónő). Ezekre a kijelölt napokra, macskás pólóban érkeztek az iskolába és örömmel fogtak bele „Marosvölgyi Bonifác és a szabadság” megismerésébe, felfedezésébe. Jó hangulatú foglalkozás sikeredett a projektnap végére!Az 1-2. évfolyamos gyermekeket a virágok varázsolták el, főleg az élénk piros pipacsok a „Balzsamfű és ördögrokolya” című mű meghallgatását követően, hiszen már a cím is izgalmas és sejtelmes volt számukra (1.b Kovács Diána Eliza tanítónő). Megismerték az erdei-mezei fákat és virágos növényeket, lerajzolták, gyűrtek, vágtak… ragasztottak és hajtogattak. Termeik piroslottak az elkészített pipacsoktól!A 3-4. osztályos tanulók mindezt az érdekességet a „Zseniális természet” című ismeretterjesztő írásban olvashatták, majd kooperatív csoportmunkában, magyar-rajz és környezetismeret-technika összevont tantárgyi órákon dolgozták fel. Sok gyerek egyéni munkában igyekezett kifejezni gondolatait a témával kapcsolatban. Elmélyülten tudtak alkotni a csoportok és egyének, miközben aláfestő, relaxációs zene szólt a háttérben, hogy a természet közelségét érezhessék diákjaink a műhelymunka során. Ezáltal minden érzékszervet mozgósítottak.Osztályomat (3.a) a fákról szóló írások vonzották „Az erdő hangja”, „Erdei templomok”, „Egy öreg tölgy nagy családja”, melyet a fogalmazás órai „A tölgyfa születésnapja” mesével karöltve, önálló elbeszélő fogalmazások megírására ösztönöztek. Remekül tudtuk ötvözni a fákról szóló témát az Etika tantárggyal, melynek keretében a Családfáról beszélgettünk, tanultunk.Felsős osztályaink „Nézzük együtt Albrecht Dürer képeit!” című szöveget dolgozták fel, angol nyelvi órák keretében (Szokoli-Osgyán Márta tanárnő). Életrajzi prezentációkat készítettek a művészről, angol nyelvi „idegenvezetést” tartottak képeiből. Érdekes és hangulatos az írás, amely inspirálta a diákokat a mélyebb megismerésre, az érdekességek feltárására, az új megismerésére, de mindenekelőtt további gondolkodásra sarkalltak. Angol nyelvi segédanyag került feltöltésre a Szitakötő folyóirat archívumába.Összességében elmondhatom, hogy iskolánk minden évfolyamában vannak olyan osztályok, tanulócsoportok, akik szívesen forgatják a Szitakötő folyóiratot és örömmel vetik bele magukat az olvasásba. Ez számunkra nagy öröm, hiszen olvasóvá nevelhetünk egy igényes megjelenésű, kiváló tartalommal bíró folyóirat segítségével. Ez az alkotómunka közösségteremtő, felemelő és rendkívül hatékony is egyben. Köszönjük szépen a munkájukat!
Algyő, 2022-06-07
Megyesi Anikó tanító, koordinátor