Betekintés a reneszánsz korba

Iskolánk tanulói a honismereti témahét keretében ismerkedhettek meg ezzel az időszakkal. Tanóráinkon Mátyás királyon keresztül foglalkoztunk a témakörrel. A könyvtárban egész héten az uralkodó életéről egy kiállítást szemlélhettünk meg. Keddtől egészen a hét végéig egy TOTÓT lehetett kitölteni. Csütörtökön a szünetekben a korhoz tartozó dalokat hallgattuk az iskolarádión keresztül. A hét utolsó napján az 5.a osztály műsorát tekinthettük meg a hatodik órában. A felső tagozatot elkezdő diákok Móra Ferenc A gyevi törvény című irományát jelenítették meg, és ezzel zártuk témahetünket.

Leave a Reply