Algyői Fehér Ignác Általános Iskola16. heti menü

 

Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

 

Tájékoztató a nem felvételi körzetből jelentkezők számára

A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben részesítjük azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben részesítjük azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint döntünk. A sportiskola osztályaiba azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik megfelelnek a sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. Az emelt szintű angol nyelv első osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akiknek a szülei ezt írásban kérik a beiratkozáskor.

 

Ha intézményünk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben határozzuk meg.

 

Iskolánk a felvételi (beiskolázási) körzetéből – melyet a kormányhivatal határozott meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

 

Iskolavezetés

 

 

2016. április havi program

 

2016. április havi program

1.

 

Napközis projektnyitó: Barátunk a természet

2.

9:00

Szemétszüret a településen

4-6.

 

Rendhagyó órák keretében előadások a MOL történetéről, munkájáról

5.

 

Országos mezei futóverseny Gödöllőn

5.

9:00-11:00

Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola gyógypedagógia szakos hallgatóinak látogatása az iskolánkban.

6.

8:00

7. évfolyam laborgyakorlatra megy a hódmezővásárhelyi Gyulai József Természettudományos Műhelybe

6.

14:30-15:30

Elsősegélynyújtás tanfolyam az Ifjúsági Vöröskeresztes tanulók számára

6.

7:00-17:00

Ebédbefizetés (19 napra)

7.

8:00-12:00

Ebédbefizetés (19  napra)

7

17:00

Szülői értekezlet a 7.a és 7.b osztályosoknak

8.

16:00

Iskolába csalogató program: Tavasz tündér virágai - Mentorháló (2) program keretében klubfoglalkozás

8.

14:30-16:30

Terápiás kutyakiképző foglalkozás

8.

10:45

Költészet napi megemlékezés

8.

 

Az 5.a és 5.b osztályosok tanulmányi kirándulásra mennek Budapestre

11.

10:00-13:00

A 7. évfolyam üzemlátogatása a MOL ipartelepen

11.

 

A Víz világnapjától a Föld napjáig - iskolai kiállítás megnyitója

11.

14:00

Költészet napi program a települési könyvtárban

11-12.

7:00-16:00

Papír és PET palackgyűjtés

12.

9:00-11:00

A 7. évfolyam üzemlátogatása a MOL ipartelepen

12.

12:00-14:00

A 6. évfolyam üzemlátogatása a MOL ipartelepen

12.

14:30-15:30

„Egészségmegőrzés”- vetélkedő az 5. b osztályos tanulók számára.

12.

 

A Határtalanul program keretében iskolai kiállítás Erdélyről

13.

15:00

Települési Ifjúsági Klub szerveződik – DÖK gyűlés

13.

10:00-12:00

A 8. évfolyam üzemlátogatása a MOL ipartelepen

13.

10:45

A Határtalanul program keretében a 7.a és 7.b osztályosok előadása Erdélyről

14.

14:30

Iskolai természetismereti vetélkedő az 1-4. évfolyam részére

14-15.

8:00-19:00

Leendő első osztályosok beiratkozása

15.

14:15

Évszaktúra-kerékpár túra a MOL Ipartelepre, 5-8. évfolyam részére (esőnap:ápr.21.)

15.

14:30-16:30

Terápiás kutyakiképző foglalkozás

19-22.

 

Határtalanul pályázat keretében a 7. évfolyamos tanulók Erdélybe utaznak

22.

8:30

Vadasparki óra az 1-2. évfolyam részére

22.

14:30

Évszaktúra – kerékpártúra az alsó tagozatos tanulók számára

22.

14:00

Állatkiállítás a napköziben

22.

14:30-16:30

Terápiás kutyakiképző foglalkozás

25-29.

 

Erdei iskola a 6.a és 6.b osztályosoknak

27.

 

A Víz világnapjától a Föld napjáig tartó rendezvénysorozat zárása.

27.

 

Háromnegyedéves szöveges értékelés

28-29.

 

Tanítás nélküli munkanap – igény esetén napközis ellátást biztosítunk

Május havi előzetes

2-6.

17:00

Szülői értekezletek az 1-8. évfolyam számára

4-5.

7:00-17:00

Ebédbefizetés (21 napra)

Tanítási hetek márciusban: 04- 08. B   hét;  11 - 15.  A  hét;      18-22.  B  hét; 25-29. A hét

 

Tavasz Tündér virágoskertje

 

TÁJÉKOZTATÓ

2016. március 23. szerda, 10:45

TÁJÉKOZTATÓ

általános iskolai beiratkozás

a 2016/2017. tanévre

 

 

1., Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

 

2016. április 14. (csütörtök) 8,00-19,00 óra között

2016. április 15. (péntek) 8,00-19,00 óra között

 

2., A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

 

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya

 

  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

 

  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

 

  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés

 

  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára

 

  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (amennyiben a gyermek lakcíme hatósági igazolvánnyal nem igazolható, illetve az igazolt lakcím nem azonos az életvitelszerű lakcímmel)

3., Az iskolák felvételi körzete:

A Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzetek, a kötelező felvételt biztosító intézmények körzetéhez tartozó közterületek külön listája elérhető az iskolai honlapokon és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján:

http://www.csmkh.hu/foosztalyok/item/1829-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskol%C3%A1k-felv%C3%A9teli-k%C3%B6rzetei-a-2016-2017-es-tan%C3%A9vre-%E2%80%93-csongr%C3%A1d-megye

4., A tankötelezettség külföldön történő megkezdése:

A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel.: 62/680-082, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 

Ebédbefizetés április hónapra

EBÉDBEFIZETÉS

2016. április 6-án, szerdán 7.00-17.00 óráig

2016. április 7-én, csütörtökön 7.30-12.00 óráig

az aulában

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét az időpontok

PONTOS betartására!

Havi térítési díjak 2016. április hónapra (19 nap)

Napi háromszori étkezés:

506 x 19 =9.614,-Ft

50%:

253 x 19 =4.807,-Ft

Napi egyszeri étkezés:

308 x 19 =5.852,-Ft

50%:

154 x 19 =2.926,-Ft

 

ISKOLÁBA CSALOGATÓ: Manók sportos világa!

ISKOLÁBA CSALOGATÓ: Manók sportos világa!

Vendégeink voltak a leendő 1. osztályos tanulók, akik játékos ismerkedésen, sportiskolás felmérésen vettek részt, 2016. március 18-án, pénteken, 16-18 óráig az ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA sportcsarnokában.

Bővebben: ISKOLÁBA CSALOGATÓ: Manók sportos világa!

 

12. heti menü

2016. március 21. hétfő, 07:58

 

8. oldal / 50