Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Jelenleg működő és a továbbiakban is fenntartandó szakkörök:

informatika, idegen nyelv, rajz, természetismeret, sportkör, JAM (vállalkozási ismeretek).

Felzárkóztató foglalkozások magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból.

Felvételi előkészítő foglalkozások a 8. osztályosoknak matematika és magyar tantárgyakból, más tárgyakból az egyéni igényeknek megfelelően.

A szakkörök fajtái és óraszáma az igényeknek megfelelően tanévenként változhat: kézművesség, tánc, számítógépes rajzolás,