Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Becseiné Ráti Zsuzsanna orosz – angol szakos általános iskolai tanár  
Benczédi Gyöngyi óvodapedagógus, általános iskolai tanító, néptáncpedagógus  
Bereczki Zsolt angol-történelem szakos tanár  
Bíró Zsanett testnevelő edző  
Czeigerschmidt-Boldizsár Anna tanító, természetismeret műveltségi területtel   
Csauth Zsuzsanna biológia-technika szakos általános iskolai tanár katolikus hittanár  
dr. Gondáné Pál Ildikó  

 

Mesterpedagógus

Intézményvezető,  általános iskolai tanító  könyvtár szakkollégiummal közoktatásvezető-pedagógia szakvizsga
Ficsór Barnabás Árpád földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár  
Ficsorné Réti Emese magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos általános iskolai tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető,  gyógypedagógus  
Ficza Ferenc Mihály óvodapedagógus,általános iskolai tanító informatika műveltségi területtel  
Halász Imola tanító, angol műveltségi területtel  
Horváth Ádám általános iskolai tanító emberismeret műveltségi területtel  
Horváth Zsolt biológia-kémia szakos általános iskolai tanár  
Huszkáné Németh Csilla matematika-rajz szakos általános iskolai tanár  
Joóné Süli-Zakar Éva német-tanító szakos általános iskolai tanító és tanár  
Kenéz Kata tanító vizuális kultúra műveltségi területtel
Kisné Pányi Zsófia gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányokon gyógypedagógus szakvizsga
Kőrffy Edina Katalin általános iskolai tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus  
Kovács Diána Elíza tanító természetismeret műveltségi területtel  
Megyesi Anikó általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel, drámapedagógus, népművelő,  mentalhygiéne szakember, sportedző  
Mészáros Zoltán testnevelés szakos általános iskolai tanár,  MLSZ ‘D’ labdarúgó edző  
Miklós Júlia Klára angol – orosz szakos általános iskolai tanár  
Nagy Krisztina tanító  
Papp-Szabó Leonóra magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos általános iskolai tanár  
Pócs Tamás testnevelés – földrajz szakos általános iskolai tanár  
Poprádi Nóra általános iskolai tanító, testnevelés és sport műveltségi területtel  
Ráczné Hadár Andrea általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területtel  
Retkes Zsolt Intézményvezető-helyettes,                          biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, technika szakos általános iskolai tanár  
Süli Zsuzsanna óvodapedagógus, általános iskolai tanító angol műveltségi területtel, pedagógia szakos bölcsész  
Szabó Beáta Rita általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel  
Szabóné Kálmán Mária általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal  
Szabó Máté testnevelés – technika szakos tanár  
T. Kis Szilárd általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területtel  
Talla Szilvia pedagógia – technika szakos általános iskolai tanár, okleveles technika tanár, okleveles informatika tanár, számítástechnika  szakos tanár mentorpedagógus szakvizsga, közoktatásvezető-pedagógia szakvizsga
Tóth Edit általános iskolai tanító matematika műveltségi területtel,                   sakkpalota tehetséggondozó  
Tóth Adrienn általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területtel  
Tóthné Molnár Ágota intézményvezető-helyettes, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal mentorpedagógus -szakvizsga
Tóth-Szabó Szilvia Noémi Iskolapszichológus  
Ujváriné Lőrincz Tünde Éva        Mesterpedagógus magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  népművelő ,                  okleveles tánctanár minőségbiztosítási szakértői szakvizsga
Zsoltné Kender Tünde matematika-fizika szakos általános iskolai tanár