Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Bán Krisztina magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos általános iskolai tanár  
Bartalos Anett tanító, testnevelés műveltségi területtel  
Benczédi Gyöngyi óvodapedagógus, általános iskolai tanító, néptáncpedagógus  
Boldizsár Anna tanító, természetismeret műveltségi területtel   
Csauth Zsuzsanna biológia-technika szakos általános iskolai tanár katolikus hittanár  
dr. Gondáné Pál Ildikó  

Mesterpedagógus

Intézményvezető,  általános iskolai tanító  könyvtár szakkollégiummal közoktatásvezető-pedagógia szakvizsga
Ficsór Barnabás Árpád földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár  
Ficsorné Réti Emese magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos általános iskolai tanár, számítástechnikai szoftverüzemeltető,  gyógypedagógus  
Ficza Ferenc Mihály általános iskolai tanító informatika műveltségi területtel  
Fődi Zita általános iskolai tanító matematika műveltségi területtel  
Halász Imola tanító, angol műveltségi területtel  
Huszkáné Németh Csilla matematika-rajz szakos általános iskolai tanár  
Izing Máté Antal történelem – földrajz szakos középiskolai tanár  
Janek Erzsébet magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár  
Joóné Süli-Zakar Éva német-tanító szakos általános iskolai tanító és tanár  
Kisné Pányi Zsófia gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirányokon gyógypedagógus szakvizsga
Korcsok Gábor általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel  
Kovács Diána Elíza tanító természetismeret műveltségi területtel  
     
Malustyik Mihályné matematika-kémia szakos általános iskolai tanár  
Megyesi Anikó általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel, drámapedagógus, népművelő,  mentalhygiéne szakember, sportedző  
Mészáros Zoltán testnevelés szakos általános iskolai tanár,  MLSZ ‘D’ labdarúgó edző  
Pócs Tamás testnevelés – földrajz szakos általános iskolai tanár  
Rátfai Andrea általános iskolai tanító matematika műveltségi területtel, okleveles kommunikációs és média szakember  
Ráczné Hadár Andrea általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területtel  
Retkes Zsolt Intézményvezető-helyettes,                          biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, technika szakos általános iskolai tanár  
Sadler Lívia általános iskolai tanító informatika és angol műveltségi területtel  
Süli Zsuzsanna óvodapedagógus, általános iskolai tanító angol műveltségi területtel, pedagógia szakos bölcsész  
Szabó Beáta Rita általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területtel  
Szabóné Kálmán Mária általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal  
Szokoli-Osgyán Márta angol – német szakos általános iskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár  
T. Kis Szilárd általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területtel  
Talla Szilvia pedagógia – technika szakos általános iskolai tanár, okleveles technika tanár, okleveles informatika tanár, számítástechnika  szakos tanár mentorpedagógus szakvizsga, közoktatásvezető-pedagógia szakvizsga
Tóth Edit általános iskolai tanító matematika műveltségi területtel,                   sakkpalota tehetséggondozó  
Tótnné Molnár Ágota intézményvezető-helyettes, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiummal mentorpedagógus -szakvizsga
Ujváriné Lőrincz Tünde Éva        Mesterpedagógus magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  népművelő ,                  okleveles tánctanár minőségbiztosítási szakértői szakvizsga
Zsoltné Kender Tünde matematika-fizika szakos általános iskolai tanár