Nyitva tartás rendje

Az iskola szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig 18.00 óráig, de legalább 22.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 8:00 – 12.00-ig.

Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva van. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető ad engedélyt a működtetővel való megegyezés után.

Csengetési rend:

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: