NOKS-osok száma, szakképzettsége

Ravasz Éva pedagógiai asszisztens
Szabó Erika pedagógiai asszisztens
Csankiné Varga Gabriella könyvtáros
Szabó Béláné iskolatitkár
Kertész – Farkas Mihály Márk rendszergazda