Együttműködés a Hanságival, 2009


A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola sikeres pályázatot nyújtott be a KözOKA-XXI-re „Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében” címmel. A térségből 5 általános iskolával működnek együtt. A pályázat célja a megalapozott, a tanulók képességeinek megfelelő pálya- és szakmaválasztás; a tanulók közreműködésére építő oktatási módszerek alkalmazása; a kulcskompetenciák – matematikai-logika, szövegértés-szövegalkotás, életpálya tervezés, szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületek – fejlesztése. Ezeket a célokat a Hansági iskolával közös projektekben valósítjuk meg. A 8. osztályosok az első félévben a „Karácsony” projektben, a 7. osztályosok a második félévben a „Hal, halászat a mindennapjainkban” projektben vesznek részt.

Hegyi Gabriella