Pedagógusok és nevelő- oktató munkát segítők

Almásiné Császár Piroska int. vez. helyettes/matematika-kémia/

Benczédi Gyöngyi /tanító/

Bendéné Bán Gyöngyi /magyar-ének/

Bozsó Éva /tanító/

Csauth Zsuzsanna /biológia-technika/

Csepreginé Kis Nóra /tanító/

Ficsór Barnabás /földrajz-testnevelés/

Ficsórné Réti Emese /magyar-angol/

Dr. Gondáné Pál Ildikó /tanító/

Hanuszné Pesti Erika /tanító/

Hegedűs Edit /tanító/

Horváthné Kunstár Andrea mb. intézményvezető /biológia-kémia/

Huszkáné Németh Csilla /matematika-rajz/

Janek Erzsébet /magyar-törénelem-angol/

Kériné Bódi Judit /tanító/

Klucsik Anita /tanító/

Korcsok Gábor /tanító/

Malustyik Mihályné /matematika-kémia/

Moldvai Tünde /fejlesztő-pedagógus/

Nagyné Szabó Andrea /történelem-német/

Papp Leonóra /magyar-ének-karvezetés/

Retkes Zsolt /biológia-testnevelés-technika/

Joóné Süli-Zakar Éva /német-tanító/

Sáriné Vetró Zsuzsanna /magyar-népművelő/

Soós Helga /tanító/

Süli Zsuzsanna /angol-tanító/

Szabó Beáta /tanító/

Szabóné Kálmán Mária /tanító/

Szebeni Lászlóné /tanító/

Talla Szilvia /számítástechnika-technika-pedagógia-oktatástechnológia/

Tálas Katalin /tanító/

Torma Tiborné /tanító/

Tóthné Molnár Ágota int. vez. h. /tanító/

Ujváriné Lőrincz Tünde /magyar/

Varga Ágnes /földrajz-testnevelés/

Zsoltné Kender Tünde /matematika-fizika/

Koczka Ágnes /könyvtáros asszisztens/

Somosiné Szél Szilvia /iskolatitkár/

Joó Gábor /rendszergazda/