A napközis tanulók házirendje 1. Az utolsó tanítási óra után minden napközis tanuló a csoporttermében vagy az udvaron gyülekezik.

 2. A felső tagozatos napközis és menzás tanulóknak legkésőbb 14.30-ig be kell érni a napközibe.

 3. A menzás tanulók az utolsó órájuk után ebédelhetnek, és azután el kell hagyniuk az iskola épületét.

 4. Az ebédelési sorrendet be kell tartani!

 5. A teljes napközis ellátást igénylő tanulók 15.15 előtt nem mehetnek haza csak abban az esetben, ha a szülő írásban kéri az erre rendszeresített üzenő füzetben.

 6. A tanulási időt minden napközisnek a csoportteremben kell töltenie, a tanulási időt zavarni nem szabad!

 7. Napközis tanuló az udvaron, illetve a tanteremben csak nevelő felügyeletével tartózkodhat!

 8. Szakköri és egyéb iskolai foglalkozásra csak a napközis nevelővel történő előzetes megbeszélés után engedhető el a tanuló.

 9. Az a napközis tanuló, aki tanulási időben szakköri vagy egyéb iskolai programon vesz részt, házi feladatát köteles otthon pótolni!

 10. Rossz idő beálltával a váltócipő használata kötelező.

 11. Év közben a napköziből csak indokolt esetben lehet kimaradni, melyhez az igazgató jóváhagyása szükséges.