Hollandiai projekttalálkozó 2011.

 

 

Comenius Egész életen át tartó tanulás
Iskolai Együttműködési Program
Projekttalálkozó Hollandiában

 

2011. március 15-20-ig zajlott a Comenius Egész életen át tartó tanulás, Iskolai Együttműködések program „Celebrating Together - Ünnepeljünk együtt” projektje keretében a program ötödik projekttalálkozója a hollandiai Leiderdrop városában. A találkozón a különböző országok (Anglia, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország és Spanyolország) partnerintézményeinek képviselői vettek részt. Az Algyői Általános Iskolát Iván Zsuzsanna, Malustyik Mihályné, Süli Zsuzsanna és Ficsór Barnabás képviselte. A találkozó első napján lehetőség nyílt a partner iskola megtekintésére. Megható volt, ahogy a „magyar” teremben a Tavaszi szél című dal jól ismert hangjaival vártak minket a gyerekek. Ezt követően a munkamegbeszélésen az intézmények koordinátorai beszámoltak az eddig végzett munkáról, bemutatták az elvégzett tevékenységek különböző fázisait, végeredményét. Minden iskola feladata az elmúlt időszakban egy választott nemzeti ünnep bemutatása volt. Iskolánk március 15-ét dolgozta fel gyönyörű power pointos bemutatón és angol nyelvű kiadványon keresztül. A második napon a diákok egy fergeteges show műsorral kápráztattak el bennünket, bemutatva Hollandia hagyományait, játékait, tanulási szokásait. A munkamegbeszélés tárgya a következő időszak feladatainak megbeszélése volt. Nagy izgalommal tölt el mindenkit, hogy májusban diákokat is vihetünk. Így a legnagyobb feladat ennek a 26 diáknak az összekovácsolása különböző feladatokon és természetesen a blogon keresztül. Megismertük Leident, mely Hollandia egyik egyetemi városa. Múzeumain és különösen az utolsó fennmaradt malmon keresztül közelebb kerültünk Hollandia történelméhez. Szombaton Hollandia fővárosába, Amsterdamba látogattunk el. Anna Frank házában felejthetetlen élményt nyújtott a színvonalas, érzelmekre ható kiállítás. Természetesen jutott idő a csatornákon és hidakon keresztül futó város megismerésére és a híres virágpiac megcsodálására is.
A projekttalálkozó következő színhelye 2011 májusában Spanyolország lesz, mely egyben az utolsó záró esemény is.

 

Süli Zsuzsanna nyelvtanár

 


 

A Comenius iskolai együttműködések pályázatai az Egész életen át tartó tanulás programban részt vevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatot támogatja.

 

A következő, sorendben az ötödik projekttalálkozót 2011. március 15.-től 22-ig a hollandiai   leiderdorpbeli PCSchoolvereniging nevű iskola szervezi a részt vevő országok intézményei képviselőinek.

A novembertől márciusig terjedő időszak feladata egy csak az adott országra jellemző ünnep feldolgozása volt.

Iskolánk a március 15-i nemzeti ünnep bemutatását választotta. A történelmi háttér ismertetését egy kiadvány tartalmazza angol nyelven, amiből partnereink megtudhatják, miért fontos számunkra, magyar emberek számára ez a nap. Tanulóink részt vettek a kiadvány szerkesztésében, valamint a Power Point-bemutató elkészítésében.

Az egyes időszakok feldolgozandó témáihoz illő gyermekmunkákat is vinnünk kell minden találkozóra. A gyerekek lelkesen vettek részt a munkában: az alsó tagozatosok papírkokárdákat, zászlókat gyártottak, a felsősök nemzeti színű szalagból varrták a kokárdákat tanítási órákon és délutánonként is. Bízunk abban, hogy ezek a szép munkák is kikerülnek a partneriskolák kiállítóhelyeire csakúgy, mint a korábbiak, és méltán képviselik majd iskolánkat, ezen túl pedig egész nemzetünket.

Minden alkalommal egy-egy jellegzetesen magyar motívummal gazdagított ajándéktárgyat adunk át az iskoláknak. Ez alkalommal egy kedves szülő, Izbékiné Cseuz Gabriella kokárdát stilizáló csodálatos faliképével okozunk meglepetést.

Intézményünket a hollandiai partnertalálkozón Iván Zsuzsanna, Malustyik Mihályné, Süli Zsuzsanna és Ficsór Barnabás fogja képviselni.

 

Ficsórné Réti Emese - kapcsolattartó