2012. május 07., Első program

 

 

Új Széchenyi Terv logo

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel


„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampány megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-2011/0159
számú projekt az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán Algyő Nagyközség Önkormányzata
„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány megvalósítása Algyőn” című KEOP-6.1.0/A/11-2011/0159 számú projekten  4.849.250 Ft támogatásban részesült. A projekt megkezdésének időpontja: 2012. május 07., elszámolhatóság záró napja a projekt megvalósulásának napja: 2013. április 17. A fenti adatokat a Támogatói Okirat tartalmazza.

 

A projekt célja: a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.) segítségével. A fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő). Kompetens és felelős fogyasztói magatartás kialakítása valamint elterjesztése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek közvetítésével. A tanulók környezettudatos magatartásának és környezetért felelős életviteléhez szükséges képességek, kompetenciák fejlesztése. Lokális és globális környezet- és természetvédelmi problémák megismerése, megoldási javaslatok gyűjtése.

A projekt felépítése: a projekt keretében iskolánk 5 iskolai rendezvényt valósít meg. Az egyes rendezvények lebonyolítása egységes szerkezetet követ: minden rendezvényen filmvetítés, előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan valamint csoportfoglalkozás, internetes oldalak bemutatása és ökológiai lábnyom számítása. Rendezvényenként egy-egy vetélkedő kerül lebonyolításra.

 

Május 7-i rendezvényünk rövid összefoglalója:


Ezen a programon az 1., 2. és 3. osztályosok vettek részt. Mindenkinek ismertettük a pályázat célját, főbb tartalmi elemeit, a rendezvények felépítését. A fenntarthatóságról, fogyasztói szokásokról szóló közös beszélgetés után a harmadikos diákoknak meghirdettük a „Bringázz a suliba!” vetélkedőt. A tanulók csapatokat alkottak, és egy hónapig vetélkednek, hogy kinek, melyik csapatnak sikerül növelni a kerékpárral járó tanulók számát. A 3.a és a 3.b osztályosok 7 csapattal kerekeztek egy hónapon keresztül iskolába.  A vetélkedőt a 3.b osztályos Küllődíszek csapata nyerte: Kertész Tekla, Zakar Zsanett, Sándor Brenda, Tösmagi Fanni és Izbéki Flóra összeállításban. A legtöbb pontot gyűjtött csapat minden tagja 20.000,-Ft-os értékben kerékpáralkatrész csomagot kapott.

Az első és második osztályosok megtekintették a „My friend Boo” című filmet, majd egy előadás keretében hívta fel az előadó a gyerekek figyelmét a saját és környezetük életmódjában és fogyasztási szokásaiban levő, a fenntarthatósággal ütköző elemekre, valamint azok megváltoztatásának lehetőségeire.
A www.tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html internetes oldalt is bemutatta, amit a szülők segítségével otthon is böngészhetnek a gyerekek.

Ezt követte a gyerekek által várva várt csoportfoglalkozás. Ezen játékos feladatokat oldottak meg különböző áruk vásárlásával, az árak feltérképezésével, vásárlási szokások feltárásával, ezek változtatási lehetőségeivel kapcsolatban. Megismerkedtek az ökológia lábnyom fogalmával, szemléletes játék segítségével érzékelhették annak nagyságát, jelentőségét. A „Mimó és csipek” című környezetvédelmi foglalkoztató füzet kitöltésével szórakozva ismételhették át eddig szerzett ismereteiket.

A foglalkozásokat a KÖRLÁNC Országos Egyesület környezeti nevelői tartották,  akiknek az ismeretátadáson túl, a rövid idő ellenére is sikerült közvetlen kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel.

 

 

„Május hetedikén rendhagyó napunk. Ezen az elsősök, a másodikosok és a harmadikosok vettek részt. Először az aulában párválasztó játékot játszottunk. Nekem ez nagyon tetszett, mert megtudtam, hogy vásárláskor vegyem figyelembe azt, hogy magyar termékeket vásároljak és figyeljek az áruk csomagolására is. A munkát az osztálytermekben folytattuk. Indításként egy memóriajátékot játszottunk, melyben a piacon vásárolható termékek neveit ismételgettük. Ezután csoportban dolgoztunk tovább. Különféle feladatokat kaptunk, melyből megismerhettük a környezettudatos vásárlási szokásokat. A végén elkészítettük az ökolábnyomunkat, és ezzel kapcsolatos játékot is játszottunk. Ebből kiderült, hogy mindannyiunk felelőssége környezetünk védelme. Ezen a napon sok hasznos ismeretet szeretünk, és nagyon jól éreztük magunkat.” – Oláh Lilla 2.a osztályos tanuló

 

„A Bringázz a suliba! verseny csapatnevei nagyon viccesek és találóak voltak: Küllődíszek, Pedálok, Prizmák, Sárvédők. Minden nap izgatottan jöttünk az iskolába, hogy megtudjuk, vajon melyik csapat érkezik teljes létszámmal és kerékpárral. Ezt mindig meg is tudtuk az első óra előtt. A biciklikre emblémát raktunk a csapatneveknek megfelelően, hogy megismerjük, kik versenyeznek és ki melyik csapatba tartozik. A kerékpártárolóban minden nap megnéztük a jelzett kerékpárokat. Voltak olyan csapattagok, akik szinte az iskola mellett laknak, mégis kerékpárral jöttek iskolába. A csapattagok egymást lelkesítették, biztatták. Mindenki nagyon szeretett volna nyerni. Nagyon izgultunk, mert nem tudtuk, hogy a másik osztályban hogy áll a verseny. Készítettünk rajzokat is, beszélgettünk a kerékpáros közlekedés szabályairól, a kerékpár helyes felszereléséről is. Nagyon-nagyon vártuk az eredményhirdetést, s boldogan vettük át a jutalmat, ami egy gyönyörű sisak és egyéb kerékpár felszerelés volt. Megfogadtuk, hogy a verseny után is mindig kerékpárral jövünk iskolába.” –  Zakar Zsanett, Izbéki Flóra, Kertész Tekla, Sándor Fanni és Tömagi Fanni 3.b osztályos tanulók

 

„Nagyon örülök, hogy megismerhettem Mimót és Csipeket. Nagyon okosak, hogy megvédik a természetet. Nekem tetszett a füzet, főleg a különbségkereső feladat.” – Nagy Krisztofer és Dékány Zoltán 1.a osztályos tanulók

 

„Nekem az tetszett a legjobban, amikor Boo az űrlénynek mondta, hogy ne pazarolja a vizet, mert nem lesz élet a Földön.” – Temkó Levente 1.b osztályos tanuló

 

„Nekem a Foglalkoztató füzetben a kakukktojásos, az összekötős és a különbségkereső feladatok tetszettek a legjobban. A sok színes rajz nagyon jól illett a feladatokhoz. Jó volt keresgélni a sok feladat között, hogy melyiket válasszam. A labirintusokat is nagyon szerettem. A feladatok érdekesek és tudásfejlesztőek voltak. Sok környezetismeretes feladatok volt, amiket szívesen oldottam meg.”– Nagy Olga 2.b osztályos tanuló

 

„Nagy izgalommal vártuk a „KEOP”-os napot. Az előadáson beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos fenntartanunk környezetünk állapotát, és mit tehetünk mi a körülmények javulásáért. Elgondolkoztunk azon, hogy akár már vásárláskor mekkora döntés van a kezünkben. Nem mindegy mikor, melyik gyümölcsöt, zöldséget vesszük meg. Az igaz-hamis állítások becsapósak voltak, de többnyire tudtuk a választ. A termekben izgalmas feladatok vártak. A memóriajátékkal egy képzeletbeli piacra jutottunk, majd gondolatban és az újságok segítségével bevásároltunk. Sokszor nyúltunk a csomagolt vagy kis kiszerelésű árukhoz. Megbeszéltük, hogy ezek miért nem jó választások környezetünk és egészségünk szempontjából. A rajzos feladatlapon nem mindig volt egyszerű kitalálni, hogy melyik voltban mit lehet megvásárolni. A legjobban a talpalatnyi föld játék mozgatott meg mindenkit. Igazi összefogásra volt szükség, hogy az egyre kevesebb talpnyi földön lábon maradhassunk. Köszönjük a szervezőknek, hogy elhozták ezt a sok játékot, és elgondolkodtatták a résztvevőket ezekről a fontos kérdésekről.” – Süli Zsuzsanna és az 1.a osztály

 

uszt infoblokk2