Tanév rendje

Tanév rendje

Tanévnyitó ünnepség:  2013. szeptember 2.      8.00 óra

Első tanítási nap:                         2013. szeptember 2. (hétfő)

Tanítási napok száma:                  180 nap (+5 tanítás nélküli nap)

Őszi szünet:  2013. október 28 –31. (szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 25. péntek, szünet utáni első tanítási nap nov. 4. hétfő)

Téli szünet:                                2013. december 23 – 2014. január 3. (szünet előtti utolsó tanítási nap dec. 21. szombat, szünet utáni első tanítási nap jan. 6. hétfő)

Tavaszi szünet:                             2014. április 17 – április 22. (szünet előtti utolsó tanítási nap április. 16. szerda, szünet utáni első tanítási nap április. 23. szerda)

Utolsó tanítási nap:                       2014. június 13. (péntek)

I. félév vége:                               2014. január 17. (péntek)

Magántanuló félévi osztályozó vizsgája:   2014. január 6-7.

Félévi osztályozó értekezlet:      2014. január 20.

Magántanuló osztályozó vizsgája:    2014. június 10-11.

Év végi osztályozó értekezlet:     2014. június 16.

I. félévi értesítők kiosztása:          2014. január 24.

Ballagás:                                             2014. június 13.                17.00

Tanévzáró ünnepség:                    2014. június 19.                17.00

Tanulmányi kirándulás:                 2014. május 30.

 

Áthelyezett munkanapok:

2013. december 7., szombat munkanap – tanítás nélküli munkanap

2013. december 24., kedd pihenőnap

2013. december 21., szombat munkanap – karácsonyi ünnepség

2013. december 27., péntek pihenőnap

 

Tanítás nélküli munkanapok:

december 7. (szombat)                karácsonyi vásár előkészítése

február 26-27-28.             műhelymunkák

április 16.                          DÖK nap

A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók részére – igény szerint felügyeletet biztosítunk.

 

 

Fogadóórák:

2013. november 11.      16.30

2014. március 24.               16.30

 

Szülői értekezletek:

Szeptember 2. :                 1.a és 1.b osztály  részére

Szeptember 5.:                 4.a, 7.a és 7.b osztály részére

Szeptember 10.:  2.b, 3.a, 3.b, és 4.b osztály részére

Szeptember 11.:    2.a osztály részére

Szeptember 12.:   5.a, 5.b, 8.a és 8.b osztály részére

Szeptember 13.:   6. osztály részére

December 3-4.:                 1-4. évfolyam részére

December 5-6.:                 5-8. évfolyam részére

Május első hete  1-8. évfolyamban – anyák napi ünnepséggel együtt.

 

Nevelési értekezletek:

2013. november

2014. április

 

 

Egyéb értekezletek:

Vezetőségi értekezlet: minden hónap első hétfő

Munkaközösségi megbeszélések: minden hónap második hétfő

Nevelőtestületi értekezletek: kéthavonta, illetve szükség esetén egyeztetett időpontban

Pedagógiai munkát segítőkkel az intézményvezető és helyettesei napi rendszerességgel tartanak megbeszélést.

 

 

Mérések:

Kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyamban:                              2014. május 28. (szerda)

Helyi mérések (matematika, olvasás, szövegértés) 2-8. évf.:       2013. szeptember 16 – 27.

2014. június 2 – 6.

DIFER mérés 1. osztályban:         2013. szeptember

2014. május

Tanulók fizikai állapotmérése:                                                  2013. október-november

2014. április 2-május 27.

 

Elégedettségi mérések:

Ökoiskolai programok, rendezvények:

 

Föld napi záróvetélkedő,

Honismereti hét

Ökohét

Parlagfű projekt

Erdei iskola

Regionális természetismereti vetélkedő

Madarak és fák napja megyei természetismereti vetélkedő

Karácsonyi vásár

Iskolába csalogató rendezvények

Sportiskolai képzés

 

Szegedi Tudományegyetem mérései:

-          longitudionális mérések 3. és 7. évfolyamban                  2013. október-november

(matematika, szövegértés, természettudomány,                        2014. április-május

informatika, problémamegoldás)

-          Tantárgyi motiváció 2b, 4b., 6b, 8b   osztályokban          2013. szeptember

-          Szókincs mérése 2a, 4a, 6a osztályokban                       2013. szeptember-október

 

 

Iskolába csalogató programok:

„Sárkányföldi mesék” c. az alsó tagozat bemutatkozása:                             2013. október 18.

Nyílt napok a leendő 1. osztályt tanítóknál                                               2013. november 18 – 22.

Karácsonyi vásár:                                                                                  2013. december 10.

Karácsonyi ünnepség                                                                            2013. december 21.

Tájékoztató szülői értekezlet                                                                2014. január 27. 17.00 óra

„Kalandozások Sárkányföldön” felső tagozat bemutatkozása:                   2014. március 07.

Sportiskolai bemutató                                                                           2014. március 17 – 21.

„Sárkányföldi logika”                                                                             2014. április 11.

 

Nyílt napok:

Nyílt napok az alsó tagozatban:                                               2013. november 18 – 22.

Nyílt napok a felső tagozatban:                                               2013. november 25 – 29.

 

 

Projektek:

Honismereti hét:              2013. szeptember 9 – 14. Téma: Az algyői templom és a kapcsolódó népszokások

Ökohét:                          2013. október 14 – 18. Téma: A dió

Egészségnapok:                2013.október 14 – 18.

2014. május 19 – 23.

Önkéntesség napja:       2013. november

Víz Világnapjától a Föld napjáig:              2014. március 22 – április 22.

Parlagfű projekt:              2014. november 4 – 30.

Napközis projektek:      minden hónapban

 

Ünnepek, jeles napok:

szeptember 2.                 Tanévnyitó ünnepség

szeptember 7.                  Zentai csata emlékére – koszorúzás Zentán

október 1.                       Algyő önállósulásának napja, megemlékezés Fehér Ignácról

október 6.                       Megemlékezés: Aradi vértanúk napja

október 23.                     Nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltásának ünnepe

november 13.                  A magyar nyelv napja

december 6.                    Mikulás ünnepség

december 21.                  Iskolai karácsonyi ünnepség

január 22.                        A magyar kultúra napja

február 2.                        Tisza napja

március 15.                      Nemzeti ünnep

március 22.                      A Víz világnapja

március 31.                      A Föld órája

április 11.                         A költészet napja

április 22.                         A Föld napja

május 4.                          Anyák napja

május 10.                        Madarak és fák napja

május 25.                        Gyermeknap, Hősök napja Algyőn

június 4.                          Megemlékezés: Nemzeti összetartozás napja

június 13.                        Ballagás

június 19.                        Tanévzáró ünnepség

 

Versenyek:

Versenyek iskolánk szervezésében:

október                             „Gyevi zsongás”- focibajnokság

november                          Regionális természetismereti vetélkedő

november                          „Gyevi zsongás”- úszóverseny

január-február                 játékos sport versenyek 1-4. évf.

február                               megyei terematlétika 1-8. évf.

április-május                      "Gyevi zsongás”- úszóverseny, focibajnokság

május 9.                              Madarak és fák napja megyei természetismereti vetélkedő 2-4. évf. részére

 

Háziversenyek:

október 9.                          Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 5-8. évfolyam részére

október 17.                        Mese- és prózamondó verseny 1-4. évfolyam részére

október 21.                        Matematika verseny 5-8. évfolyam részére

november 21.                  Kazinczy-szépkiejtési verseny 5-8. évfolyam részére

február 25.                         Versmondó verseny 1-4. évfolyam részére

március 4.                           Kémia háziverseny a 7-8. évfolyam részére

március 13.                         Matematika verseny 1-4. évfolyam részére

március 19.                        Nyelvtan-helyesírás verseny: 2-3-4. évfolyam részére

március 20.                        Versmondó verseny az 5-8. évfolyam részére

március 20.                        Természetismereti vetélkedő az 5-8. évfolyamban

március 25.                        Iskolai szintű játékos természetismereti vetélkedő 2-4. évfolyam részére

április 23.                           Víz Világnapjától a Föld Napjáig rendezvénysorozat záró vetélkedője 1-8. évfolyam részére

 

Egyéb versenyek, amelyeken részt veszünk:

február 21.                         Zrínyi Ilona matematika verseny 3-8. évfolyam részére

folyamatos, a kiírás szerint:

atlétikai többpróba, egyéni versenyek 1-8. évfolyam

játékos sport versenyek 1-4. évfolyam

labdarúgás 1-8. évfolyam

diákolimpia 1-8. évfolyam

kézilabda 3-8. évfolyam

megyei úszóverseny 1-8. évfolyam, stb.

ezen felül területi, megyei tanulmányi versenyek a kiírásoknak megfelelően egész tanévben folyamatosan

 

Algyői Zöld Diákparlament:

2014. március

 

Iskolai Diákönkormányzat ülései:

minden hónap első szerda

Szülői Szervezet ülései:

szeptember

január

június

ezen felül egyeztetett időpontban

 

Regionális ökoiskola találkozó:

október 4. – A KÖRLÁNC ökoiskola munkacsoport munkatervének összeállítása.

 

 

Papír és PET palack gyűjtés:

október 8-9.

április

 

Évszaktúra:

ősz:        2013. október

tél:         2014. február

tavasz:  2014. március

megjegyzés: pontos időpontja időjárástól függ,)

 

Erdei iskola:

2013. október 7-11.        hebertsfeldeni testvériskolával közös szervezés (önkormányzati támogatással)

2014. május 12-16.          4.a osztály  (pályázati támogatással)

 

Iskolaújság: „Zöldellő” és „Kukkantó”

október

december

március

május

 

Szülői Szervezet bálja: 2013. február 15.

 

8. osztályosok továbbtanulása:

2013. 09. 10-től                 felkészítés az iskolaválasztásra: pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási börze, nyílt napok középiskolákban

2013. 12. 10.                       8. osztályos tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételire

2013. 12. 12.                       Az Arany János Tehetségprogramjára történő pályázatok benyújtása

2014. 01. 18., 10.00          Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

2014. 01. 23., 14.00          Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2014. 02. 06.                       Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2014. 02. 14-ig                   Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak

2014. 02. 18.-03. 07.        A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2014. 03. 17 - 18.              A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2014. 04. 25.                       A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.