Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolai beiratkozásról a 2014/2015. tanévre

 

1., Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

 

2014. április 28. (hétfő) 8,00-18,00 óra

2014. április 29. (kedd) 8,00-18,00 óra

2014. április 30. (szerda) 8,00-18,00 óra

 

Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

 

 

2., A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

-          óvodai szakvélemény

-          nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény

-          sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye

  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya

 

3., A beiskolázási eljárás során az iskolában elérhető és kitöltendő nyomtatványok:

  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bíróság ítélet, gyám esetén: gyámhivatali határozat)

 

  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára

4., Az iskolák felvételi körzete:

Település: Algyő

Beiskolázási körzet: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe

5., A tankötelezettség külföldön történő megkezdése:

A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6724 Szeged, Huszár u. 1., tel.: 62/561-629.)

 

 

Algyő, 2014. március 4.

 

 

 

Iván Zsuzsanna

intézményvezető