Algyői Zöld Diákparlament IX. ülése

Algyői Zöld Diákparlament IX. ülése

Az Algyői Zöld Diákparlament 2016. május 17-én tartotta kilencedik ülését a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Zöld Diákparlamentje 2008. március 14-én tartotta első ülését. A diákparlament képviselőit az 1-8. osztályok közösségei választották, osztályonként két-két tanulót. Az Algyői Zöld Diákparlament a felelős együttgondolkodás helyszíne lett, ahol a diákképviselők megfogalmazhatják természetes és épített környezetük megőrzésére vonatkozó javaslataikat. Ezeket a javaslatokat fogadja be az önkormányzat, céljaik kitűzése és napi munkája során figyelembe veszi azokat.

 

A diákképviselőket köszöntötte: Molnár Áron polgármester és dr. Gubacsi Enikő alpolgármester; az ülésen részt vett Kispeti Zsuzsanna a pénzügyi csoport munkatársa és Piri László műszaki előadó, parkőr. Ezt követően az első alkalommal résztvevő diákképviselők ünnepélyes fogadalmat tettek, ill. a régebbiek megerősítették fogadalmukat:

„Én ………, az Algyői Zöld Diákparlament tagja, ünnepélyesen fogadom, hogy óvom és védem a település értékeit. Tisztelem és becsülöm természeti és épített környezetünket. Felelős vagyok tetteimért, vállalom cselekedeteim következményeit. Igyekszem minél több ismeretet megszerezni, és úgy élni, hogy példát mutassak a környezetemben élőknek.”

A diákparlamenten Gyurcsik Andrea 8.b osztályos tanuló irányításával számoltak be diákképviselőtársai az Algyői Zöld Diákparlament éves tevékenyégéről: a Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó egyhónapos rendezvénysorozatunkról, az egészséghétről, a regionális vetélkedőről, a papírgyűjtésről, a megyei természetismereti vetélkedőről, a zöldkártyás és zöldleveles jutalomútról, az erdei iskoláról Egyházaskozáron és Parádfürdőn, az évszaktúráinkról – ősszel kerékpározás, télen gyalogtúra a Tisza-parton, a Szegedi Vadasparki látogatásokról, a regionális karácsonyi vásárról, az öko-hétről, a TÁMOP-os hétpróbákról, a bio- és gyógynövénykerti munkálatokról. A beszámolót követően összegyűjtöttük a településen bekövetkezett változásokat, újításokat és visszatekintettünk azokra a kéréseinkre, javaslatainkra, amelyeket a korábbi üléseken fogalmaztunk meg és csodálkozva vettük észre, hogy ezek közül milyen sok meg is valósult – legnagyobb örömünkre.

Az ülés végén határozatokat és javaslatokat fogalmaztunk meg, melyet a beszámolóval együtt fogunk átadni a település vezetőinek.

 

Gyurcsik Andrea és Bura Beatrix 8.b osztályos diákképviselők