Hit- és erkölcstan oktatás, 2013.

Tisztelt Szülők!

Tárgy: hit-és erkölcstan  és erkölcstan oktatás a 2013/2014. tanévben

A 2013/2014. tanévben  első és ötödik évfolyamon tanulók részére kötelezően választható az hit – és erkölcstan  vagy erkölcstan oktatás.

 

2013. 04. 04-én 16.30 órakor tájékoztatót tartunk a fenti témában.

A tájékoztatón a hitoktatást szervező egyházak képviselői is részt vesznek.

Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

A szülőknek 2013. április 10-ig nyilatkoznia kell, hogy gyermeke részére mely iskolai oktatást választja.

 

A hit- és erkölcstan és az erkölcstan oktatásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és 20/2012. (VIII. 31.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról című EMMI rendelet rendelkezik.

 

Algyő, 2013. április 2.