Hit-és erkölcstan és erkölcstan oktatás a 2020/2021. tanévben

Tisztelt Szülők!

Tárgy: hit-és erkölcstan és erkölcstan oktatás a 2020/2021. tanévben

A 2020/2021. tanévben az 1-8. évfolyamon tanulók részére kötelezően választható a hit – és erkölcstan vagy erkölcstan oktatás.

2020.03.09-én, hétfőn, 17.00 órakor tájékoztatót tartunk a fenti témában.

A tájékoztatón a hitoktatást szervező egyházak képviselői is részt vesznek.

Helye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

A leendő elsősöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy gyermeke részére mely iskolai oktatást választja.( A beiratkozás időpontjáról külön tájékoztatjuk a tisztelt szülőket.)

Az iskolás tanulók részére az iskolában, egy későbbi időpontban kiosztott (május 20-ig)nyilatkozaton kell bejelölni a választott oktatást.

A hit- és erkölcstan és az erkölcstan oktatásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és 20/2012. (VIII. 31.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról című EMMI rendelet rendelkezik.

Algyő, 2020.02.12. Iskolavezetés