Szitakötő téli beszámoló

Megyesi Anikó beszámolója:

Másodikos osztályommal dolgoztuk fel  Vibók Ildi: „Tél-ügy” és Fecske Csaba:  „A kemence körül ” című írásait. Örömömre szolgált, hogy ismét több tantárgyat be tudtam integrálni a projektnapok: “Hó-nap”, “Család-nap” megvalósításába.

Előzetesen megkapták a gyermekek a Szitakötő folyóiratot, melyet környezetismeret, erkölcstan, olvasás, rajz, technika órák keretében olvasgattak, nézegettek. Először a színes képek ragadták meg tanítványaimat, melyekről szívesen készítettek rajzokat, illusztrációkat. Ezt követően olvasták a szövegeket, verseket. Közösen választottuk ki azt a 2 alkotást, amely felkeltette érdeklődésüket, valamint kapcsolódik a tanmenet témaköreihez, azaz aktuális. Ezekről a “beszélgető körben”  meséltek, fantáziáltak, vagy éppen tovább gondolták.

ÖKO- iskola lévén olyan természettudományos és szépirodalmi műre esett tanítványaim választása, melynek főszereplői állatok, illetve a család. Az osztály nagy átéléssel hallgatta a „Tél-ügy”történetét, tanítói felolvasás során. Több kisgyermek gondoz otthon háziállatot, vagy éppen állattenyésztéssel foglalkoznak a szülei. Elmondták tapasztalataikat, saját élményeiket az állatokról. Érzékenyen érintette a gyermekeket az állatok védelme, főleg télen, amikor kiszolgáltatottak és az ember segítségére, gondoskodására szorulnak.

Rajz órán megtervezték a három állatcsoport (madár, emlős, kétéltű) fajainak illusztrációját és kétféle technikával színezték. Technika órán origami hópelyhekkel tették teljessé munkáikat.

Olvasás órán dramatikus játékkal dolgoztuk fel a “Kemence körül” című verset. A gyerekeknek el kellett magyarázni és képen bemutatni a kemencét. Központi téma a család volt. Elmondták, hogyan tölti családjuk az estét, mi a család közös tevékenysége ebben a napszakban. Jó a csend, a nyugalom, a pislákoló fény, a közös vacsora, a találkozás és beszélgetés, az összebújás. A vers kapcsolódott József Jolán: “A család” című írásához, az olvasókönyvben.  A szituációs játék során színeket, érzéseket, gondolatokat, illatokat éltek át tanítványaim, melyeket szóbuborékokba gyűjtöttünk össze.

A finommotoros mozgásfejlesztéshez hozzájárult a hajtogatás, tépés, ragasztás.

Az érzelmi intelligencia fejlesztését segítette elő a versfeldolgozás  drámajátékos megvalósítása. Érzelmek megfogalmazása, átélése.

A biológia szertárból elkértünk egy kitömött madarat, emlőst, kétéltűt, így közelebbről is megismerkedhettek a gyerekek ezekkel az élőlényekkel.

A környezetismeret tankönyvben kapcsolódtunk “Az állatok élete télen” című tananyaghoz.

Osztályomban sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő, szorongó, sérült intellektusú gyermekek tanulnak, többségében.  Fejlesztésük szempontjából az állatok világa, az élményalapú tanulás, a kötődés családhoz és tanítóhoz, irodalomhoz, művészetekhez kiemelt fontosságú.

A gyermekrajzokat szkennelve csatoljuk.

Szokoli-Osgyán Márta beszámolója:

Angol szakos nyelvtanárként már második éve veszek részt a Szitakötő programban.

Az aktuális folyóirat pályázata rögtön rabul ejtett, hiszen az amerikai Szabadság – szoborhoz kapcsolódik, ráadásul kifejezetten kreatív feladatnak tűnt, amely teret enged a képzelet és a megvalósítás rendkívül széles tárházának, ezért úgy gondoltam, hogy felső tagozatos diákjaim figyelmébe ajánlom.

Be kell vallanom tanulóim elkészített művei messze fölülmúlták elképzeléseimet, különösképpen az elkészült két makettet találom felettébb lenyűgözőnek, melyek rendkívül fantáziadúsak és precízen kivitelezettek.

Természetesen a többi pályázatot is nagyra értékelem és külön örömömre szolgált, hogy olyan diákom is részt vett benne, akit eddig mással nem sikerült motiválnom.

Köszönöm, hogy részt vehettem pályázatukon.